Tervetuloa Janna!

Tällä viikolla toivotamme tervetulleeksi uuden salkunhoitajamme Janna Haahtelan! Esitimme Jannalle kysymyksiä hänen työhistoriasta, sijoitusfilosofiasta ja siitä, mitkä sijoituskohteet ovat kiinnostavia juuri nyt.

Kerro meille vähän itsestäsi ja taustastasi.

Minulla on 20 vuoden kokemus rahoitusalalta ja osakemarkkinoilta, ja olen työskennellyt vuosien aikana mm. johdannaisten markkinatakaajana ja osakemeklarina, mutta myös pörssiyhtiöiden sijoittajasuhteissa.

Kaikki tämä on antanut minulle laajan näkökulman työhöni salkunhoitajana. Olen hallinnoinut aktiivisia osakerahastoja vuodesta 2014 lähtien, fokuksena eurooppalaiset yritykset ja tavoitteena löytää vastuullisia laatuyhtiöitä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten joukosta.

Miltä sijoitusfilosofiasi näyttää? Mikä on mielestäsi tärkeää?

Uskon kasvavien ja innovatiivisten laatuyhtiöiden pitkäaikaiseen omistukseen. Yritykset, joilla on selkeä strategia ja kasvumahdollisuudet ja jotka toiminnallaan voivat luoda korkean tuoton sijoitetulle pääomalle, palkitsevat pitkällä aikavälillä. Minulle on itsestäänselvyys, että yritys toimii kestävästi ja että ESG-näkökohdat ylipäänsä ovat luonnollinen osa yrityksen DNA:ta. Minulle myös laadulliset tekijät, kuten yrityksen kilpailuedut ja yritysjohto, ovat erittäin tärkeitä.

Missä näet mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia juuri nyt?

Ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat kaksi vahvaa megatrendiä, joiden uskon vain jatkavan voimistumistaan. Tällä hetkellä esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita, joissa etsitään ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen. Uudet tekniikat tekstiilikuitujen valmistuksessa ilman kemikaaleja ja vähäisellä vedenkulutuksella sekä alustat, jotka mahdollistavat nopeasti kasvavat käytettyjen vaatteiden markkinat ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan.

Digitalisaatio läpäisee koko yhteiskuntamme, mutta näen erityisesti terveysteknologiassa useita mielenkiintoisia mahdollisuuksia, jotka voivat mahdollistaa paremman ennaltaehkäisevän hoidon ja yksinkertaistaa kaikkea apteekkikäynneistä digitaalisiin lääketieteellisiin palveluihin ja tehostaa yksilöllistä hoitoa.

Miten näet tulevaisuuden yritykset kestävän kehityksen suhteen? Onko kestävyys sinulle tärkeää? 

Yritysten on toimittava vastuullisesti ja kestävästi voidakseen olla merkityksellisiä myös tulevaisuudessa. Kaikki eivät voi estää ilmastonmuutosta lopputuotteillaan tai palveluillaan, mutta jokainen voi kantaa vastuunsa ja miettiä, minkälaisia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sen toiminnalla on. Säännöt ja lait säätelevät tietyssä määrin kestävyysvaatimuksia, mutta olen iloinen huomatessani, että useat yritykset tekevät minimivaatimuksia enemmän ja että johdon kompensaatiot liitetään yhä useammin erilaisiin ESG-parametreihin.

Jokaisella meistä on suuri vastuu, ja minulle henkilökohtaisesti vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat erittäin tärkeää. Vanhempana olen vastuussa ja jaan huolen siitä, minkälaisen tulevaisuuden jätämme lapsillemme. Onneksi voimme jokapäiväisillä päätöksillämme vaikuttaa aiheuttamiimme ympäristövaikutuksiin. Asuminen, ruoka, kuljetus ja kulutustottumukset muodostavat suurimman osan henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä. Voimme myös vaikuttaa sijoitustemme kautta. Näen tässä myös vastuuni salkunhoitajana ja olen iloinen, että voin myös työni kautta vaikuttaa kestävämpään kehitykseen.

Mitä tekijöitä voit edistää salkunhoitajaryhmässä?

Tiedän, että ajattelemme monista asioista suhteellisen samoin, mutta mielestäni monimuotoisuus tekee hyvää kaikissa työyhteisöissä. Toivon vahvistavani yritysosaamistamme joka osakevalinnassa on ensiarvoisen tärkeää. Kokemukseni eurooppalaisista yrityksistä ja erityinen kiinnostukseni kuluttaja- ja terveydenhuoltosektoria kohtaan tulevat varmasti hyödyksi salkunhoidossamme.

Vuosien varrella olen työstänyt ESG-tekijöiden integroimista sijoitusprosessiini ja uskon, että voimme yhdessä tätä kehittää edelleen. Ihmisenä olen positiivinen sekä muita huomioiva ja haluan edistää motivoivaa ja hyvää työilmapiiriä. Olen iloinen voidessani olla osa Fonditaa ja luoda yhdessä lisäarvoa asiakkaillemme.

Lämpimästi tervetuloa meidän tiimiin Janna!

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online