Kuluta ja sijoita vastuullisesti!

Viime päivinä mainoskanavat ovat täyttyneet Black Friday-kampanjoista. Ironisesti kyllä, kulutusjuhlan huipentuman markkinointikampanjat alkoivat juuri kun YK:n kansainvälinen, Glasgow’ssa järjestetty ilmastokokous COP26 tuli päätökseen. Ilmastokokouksessa toistettiin vuoden 2018 Pariisin ilmastokokouksen vahvaa sanomaa: jotta voimme suojella maapalloa ilmastonmuutoksen vaarallisilta vaikutuksilta meidän on rajoitettava globaali lämpeneminen alle +1,5 asteeseen. Tahtotilaa on, mutta keinot ja toteutus ovat vielä vaiheessa. Varmaa on kuitenkin se tosiasia, että maapallon resursseja on käytettävä tehokkaammin sekä säästeliäämmin ja ilmastoneutraaliuuteen on päästettävä. EU:lle tämä tavoite on vuodessa 2050.

Nykyisten elämäntapojemme ja ilmastotavoitteiden välillä on valtava kuilu. Sitran tekemän selvityksen mukaan hiilijalanjälkemme pitäisi vähentyä Suomessa jopa 93 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksen ratkaisuista käyty keskustelu on pitkälti liittynyt energiantuotantoon ja teknologian mahdollistavien muutosten mahdollisuuksiin, vaikka kulutuskäyttäytymisen muutoksilla on myös valtava merkitys. Onneksi voimme kaikki jokapäiväisillä päätöksillämme vaikuttaa aiheuttamiimme ympäristövaikutuksiin. Asuminen, ruoka, kuljetus ja kulutustottumukset muodostavat suurimman osan henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä. Kaiken kuluttamisen pitäisi yksinkertaisesti olla järkevämpää ja kestävämpää.

Yritysvastuu ilmastomuutoksen torjunnassa korostuu nyt kaikkialla. Black Friday -tapahtumien ongelmallisuus on kuitenkin monelle vähittäiskaupan toimijalle siinä, että sen merkitys myynnin kannalta on kasvanut niin suureksi. Siksi sen sivuuttaminen on monelle taloudellisesti vaikeaa. Maapallollemme pyhien kaupallistaminen on huono asia ja vastuunkantoa vaaditaan niin kuluttajilta kuin yrityksiltä. Yritysvastuuta on kyseenalaistaa Black Fridayn kaltaiset, turhaan kuluttamiseen yllyttävät kampanjat.

Black Fridayn rinnalle on näkyvästi noussut myös Green Friday ja Cyber Mondayn vastakohdaksi White Monday, jossa alennusvetoisen kuluttamisen sijaan halutaan muistuttaa maapallon rajallisista resursseista. Osa yrityksistä kampanjoi Black Fridayta vastaan, osa käyttää tilaisuuden hyväksi, jotta voivat kampanjoida ilmastonmuutoksen torjumisen tai muun ei-kaupallisen asian puolesta. Jotkut brändit jopa nostavat hintojansa kyseisinä päivinä ja ohjaavat tuotot hyväntekeväisyyteen. Green Fridayn ajatuksena on ollut kannustaa harkittuun kuluttamiseen. Aatteessa mukana olevat vähittäiskaupan toimijat ovat kannustaneet kierrätykseen, kivijalkamyymälöiden suosimiseen ja lähituotteiden hankkimiseen. Kaikessa rahaa käytettävässä toiminnassa on hyvä miettiä sen käytön järkevyyttä ja enenevässä määrin sen kestävyyttä. Olkoon kyse sitten rahan käytöstä tavaroihin ja palveluihin tai rahan säästämisestä eri sijoitusmuotojen kautta.

Sijoittamalla vastuullisesti voi jokainen meistä olla myötävaikuttamassa siihen, minkälaisilla yhtiöillä on parhaimmat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Vastuullinen sijoittaminen on oikeutetusti kasvanut valtavasti ja sijoittajien vaikutusta yritysten vastuullisempaan toimintaan ei pidä aliarvioida. Vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yritykset ovat pitkässä juoksussa kannattavampia ja uskomme, että tulevat myös olemaan sitä tulevaisuudessa mikä heijastunee myös osaketuotoissa.

Kukaan ei voi ratkaista kaikkia ongelmia yksin, mutta kaikki voivat tehdä jotain. Eli kun ostat tai sijoitat, teethän sen vastuullisesti!
Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online