Kuluta ja sijoita vastuullisesti!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens COP26 i Glasgow avslutades. Klimatkonferensen upprepade det starka budskapet från Paris 2018: för att skydda planeten från de farliga effekterna av klimatförändringarna måste vi begränsa den globala uppvärmningen till +1,5 grader. Viljan finns, men medlen och genomförandet är fortfarande oklart. Det som däremot är säkert är att jordens resurser måste användas mer effektivt och sparsamt och att klimatneutralitet måste uppnås. För EU är detta mål år 2050.

Det finns en enorm klyfta mellan vår nuvarande livsstil och klimatmålen. Enligt en undersökning av Sitra bör vårt koldioxidavtryck i Finland minskas med upp till 93 % fram till 2050. I den offentliga debatten har diskussionen kring lösningar för att motverka klimatförändring till stor del varit inriktad på energiproduktion och vad tekniska innovationer kan möjliggöra. Men förändringar i konsumtionsvanor har också en stor inverkan. Lyckligtvis kan vi alla genom våra dagliga beslut påverka den miljöbelastning vi orsakar. Boende, mat, transporter och konsumtionsvanor utgör huvuddelen av vårt personliga koldioxidavtryck. All konsumtion bör helt enkelt vara mer förnuftig och hållbart.

Företagsansvar i kampen mot klimatförändring lyfts nu fram överallt. Problemet för många detaljhandlare med kampanjer som Black Friday är att betydelsen för årets försäljning blivit så stor. Det är därför ekonomiskt svårt för många att ignorera den. Kommersialiseringen av högtider är dålig för vår planet och det krävs ansvarstagande av både konsumenter och företag. Företagsansvar är att ifrågasätta kampanjer som Black Friday som uppmuntrar till överflödig konsumtion.

Black Friday har fått ett framträdande sällskap av Green Friday. Cyber Monday möts av White Monday. I stället för att främja rabattdriven konsumtion försöker Green Friday och White Monday påminna människor om planetens begränsade resurser. Vissa företag gör kampanjer mot Black Friday, andra använder tillfället för att kampanja mot klimatförändringar eller för andra icke-kommersiella ändamål. Vissa varumärken höjer till och med sina priser på dagen och skänker intäkterna till välgörenhet. Tanken bakom Green Friday har varit att uppmuntra till hållbarare konsumtionsvanor. De detaljhandlare som deltar i idén har uppmuntrat till återvinning och återanvändning, besök i fysiska, helst små stenfotsbutiker och mer lokalproduktion. I all verksamhet som berör användning av pengar är det bra att överväga om det är rationellt och hållbart. Oavsett om det handlar om att spendera pengar på varor eller tjänster eller genom att spara och investera pengar.

Genom att investera på ett ansvarsfullt sätt kan var och en av oss vara med och inverka vilka företag som är relevanta och har de bästa verksamhetsförutsättningarna även i framtiden. Intresset gentemot ansvarsfulla investeringar har med rätta vuxit enormt och investerarnas påverkan för ett mer hållbart beteende hos företag bör inte underskattas. Ansvarsfullt agerande företag som fungerar enligt hållbara normer har varit, och vi tror att de kommer att fortsätta vara, på långsikt mer lönsamma vilket även återspeglas i aktiekurserna.

Ingen kan ensam lösa alla problem, men alla kan göra något. Så när du köper eller investerar, gör det på ett hållbart sätt!

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online