Tukea yksinäisille vanhuksille

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten de lider av. Samtidigt ger detta även sysselsättning för unga.

”Vi upplever det som viktigt att kunna ge något tillbaka till samhället som har skapat goda förutsättningar för företagare som vi. Efter denna turbulenta tid, kändes det som en självklarhet att stöda ändamålet att minska på ensamheten hos äldre. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi är glada över att få vara med och stöda Gubbes verksamhet som både ger sällskap åt de äldre och jobb åt de yngre.”
– Fredrik von Knorring, vice-VD på Fondbolaget Fondita

För ett år framåt kommer vi att få följa med en åldring och dess Gubbe som kommer att fungera som ett stöd i vardagen. Följ med på våra sociala medier för att se hur det går för vår åldring.

Om Gubbe:
Gubbe är en ny typ av icke-medicinsk tjänst för äldre som håller äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och som samtidigt ökar tryggheten för hela familjen. Dessutom skapar de meningsfull sysselsättning för ungdomar.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online