Tapahtumarikas vuosi!

Kuluneen vuoden jälkeen voimme todeta, että vuosi oli pörssin ja Fonditan rahastojen kehityksen kannalta suurelta osin myönteinen. Se oli toinen vuosi, jota leimasi vahvasti koronapandemia ja sen leviäminen. Siitä huolimatta optimismi alkoi orastaa, ja vuodesta 2021 tuli vahva pörssivuosi, jonka aikana monet johtavat indeksit tekivät uusia ennätyksiä. Yhä kattavampaa rokotusastetta koeteltiin uusilla ja herkemmin tarttuvilla virusmuunnoksilla. Tartuntojen leviäminen kyllä lisääntyi vuoden loppua kohti, mutta sairaalahoitoa vaativien tapausten määrässä on nähtävissä laskeva trendi. Tämä antaa toivoa siitä, että pandemia alkaa vähitellen laantua.

Fonditan rahastojen tuotot olivat kokonaisuutena vahvoja edellisvuonna. Useat rahastoistamme sijoittuivat vertailuryhmiensä ehdottomaan kärkeen. Vahvin kehitys nähtiin Fondita European Micro Capissa, joka nousi peräti 44,4 prosenttia vuoden aikana ja oli Euroopan pienyhtiörahastojen ehdotonta kärkeä.

Fonditan uusin rahasto, Fondita Healthcare, kehittyi edelleen vahvasti. Vuoden aikana rahasto sai Morningstarilta 5 tähteä, kun se täytti kesäkuussa 3 vuotta. Vahva kehitys jatkui syksyllä ja vuosi päättyi vahvasti, peräti 29,8 prosentin nousuun. Rahasto oli myös tarjontamme suosituimpia ja keräsi toiseksi eniten pääomaa vuoden aikana.

Syksyllä 2021 Fondita sai salkunhoitoontiimiin lisävahvistuksen, kun Janna Haahtela aloitti salkunhoitajana. Janna tuo mukanaan paljon kokemusta osakkeista ja erityisen syvällistä näkemystä ESG-investoinneista, jotka sopivat hyvin Fonditan filosofiaan. Janna vahvistaa salkunhoitoa ensisijaisesti Fondita Healthcare-, Fondita Sustainable Europe- ja Fondita European Micro Cap -rahastoissa.

Viime vuosina olemme panostaneet paljon vastuullisuustyöhömme, jota pidämme yhä tärkeämpänä menestyksekkään ja pitkäjänteisen rahaston hoitamisen kannalta. Vuonna 2021 lisäsimme vielä vauhtia ja kehitimme muun muassa raportointiamme ja analyysityötämme. Vuoden 2021 lopussa liityimme kansainväliseen Net Zero Asset Managers Initiative -aloitteeseen, jonka tavoitteena on tehdä Fonditan rahastoista hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2022 asetamme välitavoitteita päästöjen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä sekä nettona nollapäästöjen saavuttamiselle kasvihuonekaasujen osalta kaikissa sijoitusvaroissamme vuoteen 2050 mennessä. Sitoudumme myös raportoimaan vuosittain tavoitteen saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä osana PRI-raportointia ja raportoimaan edistymisestä myös vastuullisia sijoituksia koskevassa vuosikertomuksessamme. Tavoitteena on lisätä uskottavuutta ja avoimuutta.

”Meistä Fonditalla on tärkeää antaa jotain takaisin yhteiskunnalle, joka on luonut hyvät olosuhteet kaltaisillemme yrittäjille.”

Olemme myös allekirjoittaneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen. Global Compact -aloitteen periaatteet perustuvat seuraaviin maailmanlaajuisiin periaatteisiin ja noudattavat niitä: YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, YK:n ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus sekä YK:n korruption vastainen yleissopimus. Global Compact -aloitteeseen sitoutuvat yritykset sitoutuvat omaksumaan, vaalimaan ja toteuttamaan näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyviä perusarvoja vaikutusalueellaan. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja järjestöt noudattavat työehtoja, ihmisoikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia kansainvälisiä sitoumuksia kaikissa maissa riippumatta siitä, missä maassa ne toimivat.

Meistä Fonditalla on tärkeää antaa jotain takaisin yhteiskunnalle, joka on luonut hyvät olosuhteet kaltaisillemme yrittäjille. Vuoden aikana aloitimme yhteistyön Gubben kanssa, joka on uudenlainen ei-sairaanhoidollinen vanhuspalvelu. Palvelu auttaa pitämään ikäihmiset aktiivisina, auttaa arjen askareissa ja samalla tuo turvaa koko perheelle. Lisäksi ne luovat mielekkäitä työpaikkoja nuorille.

Odotamme mielenkiinnolla uutta vuotta ja haluamme jatkossakin tuottaa lisäarvoa nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Fonditan rahastot ovat yhä useampien sijoittajien saatavilla yhä useammilla kaupankäyntialustoilla ja markkinoilla. Vuoden aikana panostamme edelleen viestintään ja saatavuuteen. Keväällä lanseeraamme uudet verkkosivumme, joilla painopisteenä on antaa entistä kattavampaa ja syvällisempää tietoa rahastoistamme ja toimintatavoistamme.

Fredrik von Knorring
Fonditan varatoimitusjohtaja 
Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online