Fondita Healthcare rahastolle Lipper Europe -voitto!

Rahastoanalyysiyritys Refinitiv Lipper on nimennyt vuosittaisen sijoitusrahastojen vertailunsa voittajat. Fondita Healthcare -rahasto voitti ”Equity Sector Healthcare” -kategorian ja sijoittui ensimmäiselle sijalle 50 rahaston joukosta.

Keskustelimme rahaston salkunhoitajien Tom Lehdon ja Janna Haahtelan kanssa.

1. Onnittelut hienosta palkinnosta! Miltä tuntui voittaa tämä arvostettu palkinto?

Kiitos paljon. Tietenkin tuntuu hyvältä saada arvostusta tekemästämme työstä. Rahasto lanseerattiin kesäkuussa 2018, ja voitettu palkinto huomioi kolmen vuoden riskikorjatun tuoton. Olemme iloisia pitkään jatkuneesta vahvasta kehityksestä ja ennen kaikkea siitä, että olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme erinomaisen sijoituksen.

2. Voitteko kertoa meille lisää siitä, miksi Fondita Healthcare on menestynyt niin hyvin rahaston lanseerauksen jälkeen sekä suhteessa markkinoihin että muihin terveydenhuoltorahastoihin?

Kaikki perustuu sijoitusprosessiimme, joka pohjautuu siihen, että pyrimme valitsemaan yrityksiä, joilla on potentiaalia hyvään pitkän aikavälin tuloskasvuun ja siten osakekurssin kehitykseen. Etsimme vastuullisesti toimivia, kasvavia laatuyhtiöitä, jotka hyötyvät trendeistä ja teemoista, jotka antavat yhtiöillemme pitkän aikavälin myötätuulen sekä liikevaihdon kasvun, että kannattavuuden suhteen.  Terveydenhuoltoala on luonteeltaan defensiivinen, mutta siinä on myös useita mielenkiintoisia alasektoreita, joilla on vahva kasvuprofiili. Me olemme onnistuneet positioitumaan näissä hyvin.

3. Kertokaa meille, miten löydätte yrityksiä rahastoon ja mihin kiinnitätte huomiota valintaprosessissa.

On tärkeää ymmärtää pitkän aikavälin trendit, mutta myös olla tietoinen lyhyen aikavälin suuntauksista, jotka vaikuttavat terveydenhuoltoalan kysyntään ja tarjontaan. Pidämme yrityksistä, joilla on vahva markkina-asema omalla alallaan, luotettava strategia ja vakaa kannattavuusprofiili. Vastuullinen toiminta on myös tärkeää, ja otamme ESG-näkökohdat huomioon sijoitusprosessin jokaisessa vaiheessa.

4. Milloin myytte omistuksianne? Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy terveydenhuoltoalalla?

Olemme pitkäaikaisia sijoittajia, mikä tarkoittaa, että emme käy aktiivisesti kauppaa omistuksillamme. Tärkein syy myyntiin on se, että menetämme luottamuksen johtoon. Tämä voi johtua siitä, että johto ei täytä lupauksiaan tuloskehityksen ja kasvun osalta tai jos jokin ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintotapaan liittyvä riski toteutuu. Ympäristökysymykset ovat harvoin ongelma, mutta sosiaalinen vastuu voi kärsiä potilasvalitusten tai tuotteiden takaisinvetojen vuoksi. Riski voi syntyä myös lääkekorvauskäytäntöjen muuttumisen vuoksi.

5. Miten Healthcare eroaa muista terveydenhuoltorahastoista?

Fondita Healthcare on globaali rahasto, mutta maantieteellisesti meillä on aina ollut painotus Länsi- ja Pohjois-Euroopassa suhteessa globaalien terveydenhuoltoalan indekseihin. Rahastossa on selkeä ylipaino lääketeknologian yrityksissä suurten lääkeyhtiöiden kustannuksella. Tämä kuvastaa rahaston kasvupainotteisuutta. Rahastossa on selvä alipaino biotekniikkayhtiöissä, mikä toisaalta korostaa ei-opportunistista lähestymistapaamme. Olemme kuitenkin alttiina biologisten lääkkeiden voimakkaalle kasvuvaiheelle. Rahastolla on omistuksia useissa yrityksissä, jotka hallinnoivat sopimusvalmistusta tai toimittavat laitteita lääkkeiden tuotantoon ja tutkimukseen.

6. Mitkä rahaston pitkän aikavälin ajurit erottuvat tällä hetkellä erityisesti?

Olemme määritelleet viisi pitkän aikavälin ajuria rahastolle ja koko terveydenhuoltoalalle: 1) väestön ikääntyminen – kasvava terveydenhuollon tarve 2) korkeampi elintaso – suurempi kysyntä esim. kuulolaitteille ja muille apuvälineille, joilla parannetaan elintasoa 3) teknologian kehitys – parempi diagnostiikka ja ennaltaehkäisevä hoito sekä hoidon tehostaminen digitalisaation avulla 4) ympäristö ja ilmastonmuutos – ilmansaasteet aiheuttavat sairauksia, joihin on puututtava 5) alhainen hintajousto – ehkä enemmänkin tukea antava tekijä kuin ajuri, mutta tärkeä tekijä, joka korostaa alan houkuttelevuutta. Pandemia on myös korostanut tarvetta investoida kotimaan terveydenhuollon infrastruktuuriin ja kapasiteettiin sekä huoltovarmuuteen.

7. Miten yrityksillä menee tällä hetkellä? Mikä on ollut tähänastisen epävakaan pörssivuoden vaikutus? Mikä on yleinen näkemyksenne osakemarkkinoista tällä hetkellä?

Vuosi on ollut tähän mennessä haastava. Ensinnäkin meillä oli voimakas sektorirotaatio kasvuyrityksistä matalan arvostuksen yrityksiin. Sitten Venäjä aloitti sodan Ukrainassa, mikä lisäsi epävarmuutta. Viime aikoina olemme jälleen nähneet, että terveydenhuollon osakkeet ovat alkaneet menestyä suhteellisesti paremmin, koska ne ovat luonteeltaan enemmän defensiivisiä ja ei-syklisiä.

8. Mikä mielestänne johtaa kehitystä loppuvuoden osakemarkkinoilla? Ja miten tämä vaikuttaa terveydenhuoltoalaan?

Sodan lopputulosta ja kestoa on vaikea ennustaa, mutta se on keskeinen tekijä. Tämän myrskyisän ajanjakson aikana terveydenhuollon osakkeita voidaan pitää vähemmän riskialttiina. Toistaiseksi olemme nähneet yritysten arvostusten jyrkkää laskua ilman, että yritysten suorituskyky olisi heikentynyt merkittävästi. Emme kuitenkaan voi sulkea pois sitä, että kannattavuuteen voi kohdistua paineita johtuen korkeammista raaka-ainekustannuksista ja alihankintaketjujen pullonkauloista. Kun tilanne normalisoituu, edellytykset hyvään kehitykseen on olemassa.

9. Miksi sijoittaa terveydenhuoltoon?

Rahaston tunnuslause on ”Terveys on kaikki kaikessa”, ja se korostaa varsin hyvin, miksi terveydenhuoltoala on aina houkutteleva. Riippumatta siitä, missä vaiheessa taloussykliä olemme, pyrimme ylläpitämään ja parantamaan hyvinvointiamme, ja innovaatiot ja teknologinen kehitys tekevät tämän mahdolliseksi. Fondita Healthcaren sijoitusstrategiana on löytää yrityksiä, jotka ovat hyvässä asemassa tässä kehityksessä.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online