Fondita 2000+ -rahaston nimi muuttuu Fondita Global Megatrends -rahastoksi!

Yksi Fonditan vanhimmista rahastoista, ja ensimmäinen teemarahastomme, Fondita 2000+ vaihtaa nimeä. Rahaston uusi nimi on Fondita Global Megatrends. Rahaston strategia pysyy ennallaan, eli rahasto sijoittaa kansainvälisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin kolmessa ajankohtaisessa megatrendissä. Nämä ovat: ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja teknologinen kehitys. Meille vahvoja teemoja näiden megatrendien sisällä ovat ilmasto- ja ympäristöälykkäät ratkaisut, IT ja digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Nimenmuutoksen tarkoituksena on selventää jo nimitasolla, mitä rahasto edustaa: mahdollisuutta sijoittaa rahastomuotoisesti kolmeen maailmanlaajuiseen megatrendiin. Näemme näissä megatrendeissä pitkän aikavälin rakenteellista kasvua joka myös tukee kestävää kehitystä.

Rahaston salkunhoitajat ovat Janna Haahtela ja Marcus Björkstén.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online