Miksi eurooppalaiset mikroyhtiöt ovat kiinnostavia sijoittamisen näkökulmasta?

Sijoittaminen pörssin pienimpiin yhtiöihin on intohimomme Fonditassa. Vuonna 1997, kun rahastoyhtiö perustettiin, perustimme ensimmäisen pienyhtiörahaston, Fondita Nordic Small Capin. Nyt 26 vuotta myöhemmin Fondita hallinnoi peräti viittä pien- ja mikroyhtiörahastoa. Voidaan siis sanoa, että pienyhtiörahastojen hallinnointi on osa Fonditan DNA:ta.

Fonditan eurooppalaisiin mikroyhtiöihin sijoittava rahasto Fondita European Micro Cap saavuttaa tänään 6 vuoden iän. Haluaisimmekin tässä yhteydessä antaa teille katsauksen pörssin pienimpiin yhtiöihin keskittyvän rahaston hallinnointiin sekä siihen, minkä tyyppiset sijoitukset tulevat ohjaamaan rahastoa tulevina vuosina. Fondita European Micro Cap on lanseerauksestaan lähtien tuottanut 41,8 %, kun MSCI Europe Micro Net Return -indeksin tuotto on samalla aikavälillä ollut 35,4 %. Rahaston parhaita sijoituksia ovat vuosien varrella olleet lääketeknologiayhtiö Eckert & Ziegler, digitaalisen tietoturvan yhtiö Secunet, ohjelmistoyhtiö Adesso, eristemateriaalien valmistaja Steico sekä ohjelmistoyhtiö Nexus.

Miksi mikroyhtiöt ovat mielestämme sijoittamisen näkökulmasta sitten niin kiinnostavia? Ensinnäkin toivomme, että huolellisen analyysin pohjalta löytämistämme yhtiöistä kasvaa tulevaisuuden suuryhtiöitä. Pörssin pienemmät yhtiöt kasvavat pääsääntöisesti huomattavasti nopeammin kuin suuret globaalit toimijat, jonka seurauksena myös liiketoiminnan voittojen kasvun pitäisi olla suurempaa. Tämän tulisi puolestaan johtaa parempaan osakekurssikehitykseen.

Näin ainakin historia on meille opettanut. Nämä yhtiöt ovat usein teknologiajohtajia omalla kapealla markkina-alueellaan, ne keskittyvät yleensä vain muutamiin tuotealueisiin ja palveluihin, ja niiden innovaatioaste on korkea. Monissa tapauksissa ne ovat myös yrittäjävetoisia yhtiöitä, joissa perustaja tai yrittäjä on itse sijoittanut suuren osan varallisuudestaan yhtiöön. Pörssin pienimmät yhtiöt ovat usein ”analysoimattomia” ja niitä seuraavat vain harvat sijoittajat ja analyytikot. Keskitymme Fonditalla tämänkaltaisiin yhtiöihin sataprosenttisesti, ja tämä antaa meille mahdollisuuden tarkastella ja löytää tuntemattomia helmiä, jotka tulevaisuudessa voivat olla paljon nykyistä suurempia yhtiöitä. Tästä syystä meille on sijoittajana mielenkiintoista rakentaa salkku pienemmistä pörssiyhtiöistä, joissa näemme pitkällä aikavälillä hyviä kasvumahdollisuuksia.

Eurooppalaisten ja pohjoismaisten pien- ja mikroyhtiöiden osakkeet näyttävät historiallisesta näkökulmasta houkuttelevilta erittäin heikon vuoden 2022 jälkeen, osittain omaan arvostustasoonsa ja osittain suuryritysten osakkeiden arvostustasoon nähden.

Fonditan pienyhtiörahastojen osalta näemme pääasiallisesti neljä voimakasta kasvutrendiä, joihin olemme päättäneet sijoitustoiminnassamme keskittyä. Maailman väestörakenteen muutos, jonka seurauksena väestö ikääntyy ja haluaa jatkossakin elää tyydyttävää ja aktiivista elämää, tarjoaa suuria mahdollisuuksia osakemarkkinoiden pienten yhtiöiden joukossa lääketeknologian, terveydenhuollon ja kuluttajatuotteiden alalla. Digitalisaation aalto, jota jo todistamme jokapäiväisessä elämässämme, tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ohjelmisto- ja IT-palvelualojen yhtiöille, erityisesti pienempien yhtiöiden keskuudessa. Tämä johtuu siitä, että Euroopassa on ainoastaan muutamia suurempia yhtiöitä, joiden osalta voimakkaan digitalisaation trendin voidaan odottaa johtavan liiketoiminnan kasvuun pidemmällä aikavälillä.

Maailman ja Euroopan voimakas ympäristöfokus edesauttaa meitä löytämään yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut edistävät siirtymää kohti puhtaampaa ja energiatehokkaampaa ympäristöä, jossa säästämme luonnonvaroja. Nämä tekijät ovat Fonditan pienyhtiörahastojen kasvun keskeisiä ajureita.  

Maailmanlaajuisten toimitusketjujen ja komponenttipulan viime vuosina aiheuttamat ongelmat yhdistettynä lisääntyneisiin geopoliittisiin huolenaiheisiin merkitsevät sitä, että tulemme näkemään yhä enenevissä määrin investointeja lähialueillamme, esimerkiksi tuotantokapasiteettiin ja paikallisiin logistiikkaketjuihin. Tämä puolestaan johtaa lisääntyneisiin investointeihin automaatio- ja prosessiteknologiaan valmistavassa teollisuudessa. Haluamme löytää yhtiöitä, jotka hyötyvät näistä tulevista investoinneista. Nämä ovat kaikki niitä rakenteellisia ajureita, jotka ohjaavat rahastojemme sijoituksia tällä vuosikymmenellä.

Fondita European Micro Cap -rahastosta löydämme sellaisia yhtiöitä kuin lääkevalmistaja PharmaNutra, teollisuusteknologiayritys Stemmer Imagine, sopimusvalmistaja Note, biokaasu- ja vetyvoimalaitosten valmistaja 2G Energy ja maksupalveluyritys Boku. Eurooppalaiset mikroyhtiöt Saksassa ja Ruotsissa näyttävät erityisen houkuttelevilta viime vuoden erittäin heikon kehityksen jälkeen. Mikroyhtiöiden heikko kehitys johtui huolista, jotka aiheutuivat laajan ja syvän energiakriisin uhasta Euroopassa sekä suuremman kiinteistö- ja asuntokriisin huolesta Ruotsissa. Rahasto on lisännyt omistuksiaan näillä alueilla, koska pidämme huolenaiheita liioiteltuina ja näemme edelleen suurta potentiaalia näiden maiden laadukkaissa pienimmissä yhtiöissä.

Kenneth Blomqvist, salkunhoitaja

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online