Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2022

Fonditan englanninkielinen vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus vuodelle 2022 on nyt julkaistu ja löytyy tästä. Mennyt vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen ja moniulotteinen niin geopolitiikan, markkinaliikkeiden kuin kestävän kehityksenkin osalta.

SFDR-asetuksen raportointivaatimukset olivat merkittävässä roolissa vastuullisen sijoittamisen päivätyössä, kun rahastojen esitteitä päivitettiin ja liitteitä lisättiin vaatimusten mukaisesti.  Vastuullisen sijoittamisen määritelmää terävöitettiin myös, jotta artikla 8 ja 9 -rahastojen vastuullisuusnäkökulma olisi selkeä, sillä sääntelyviranomaisten määritelmä jättää edelleen asiasta runsaasti tulkinnanvaraa.

Sota herätti oikeutetusti kysymyksiä maakohtaisista- ja hyvän hallintotavan riskeistä ja useissa sijoitustoimikunnissa käytiin keskusteluja myös tiettyjen toimialojen, kuten puolustusteollisuuden tai ydinvoiman poissulkemisperusteluista.

Euroopan energiajärjestelmään kohdistuneet mittavat häiriöt kasvattivat fossiilisten polttoaineiden tuottajien tuloksia nostaen sektorin tuottomielessä vuoden parhaimmaksi. Tämä rokotti erityisesti sijoittajia, jotka vastuullisen sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti poissulkevat sijoitusuniversumistaan fossiiliset polttoaineet. Katseemme ja vastuumme ovat kuitenkin tulevaisuudessa ja vuosi 2022 tullaan myös muistamaan vuotena, jolloin julkaistiin useita kannustimia energiatransformaatiolle ja vihreälle siirtymälle. Merkittävimpänä voidaan mainita Yhdysvaltojen IRA (Inflation Reduction Act) ja Euroopan REPower EU.

Tavoitteemme sijoittajina ei ole muuttunut. Tavoittelemme edelleen lisäarvoa tuottavia pitkän aikavälin tuottoja asiakkaillemme, kestävää kehitystä kunnioittaen.

Rahastojemme ESG-luokitukset kehittyvät positiivisesti vuoden aikana ja esimerkiksi teemarahastomme Fondita Healthcare ja Fondita Global Megatrends nousivat molemmat MSCI luokituksessa AAA-rahastoiksi (A).

Vuoteen 2022 mahtui useita merkittäviä vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä edistysaskelia. Liityimme sijoittaja-allekirjoittajina CDP:n ilmasto-, vesi ja metsäohjelmaan, strategiset tavoitteemme ja askeleemme kohti rahastojemme nettonollapäästöjä vuonna 2050 hyväksyttiin, uusimme pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkkisertifikaatin Fondita Sustainable Europe -rahastolle ja kävimme arvokkaita keskusteluja ESG-komiteamme kokouksissa vuoden aikana. Unohtamatta satoja sijoittajatapaamisia joita salkunhoitajamme kävivät vuoden aikana yritysjohtajien kanssa.

Kehitämme ja laajennamme jatkuvasti vastuullisen sijoittamisen työtämme ja vuosi 2023 tuo mukanaan mielenkiintoisia uusia hankkeita. Uskomme vakaasti siihen, että vastuullisesti toimivat yhtiöt, joiden toiminta on kestävien normien mukaista, ovat pitkällä aikavälillä asiakkaillemme parempia sijoituskohteita houkuttelevammalla riskiprofiililla. Näemme edelleen rakenteellisen kestävän kasvun mahdollisuuksia, sekä pienyhtiöissä että meille tärkeissä temaattisissa teemoissa, kuten ilmasto- ja ympäristöälykkäät ratkaisut, terveydenhuolto sekä teknologia.

Vuosikatsaus on englanninkielinen, mutta jatkamme mielellämme keskusteluja aiheesta laajemmin myös suomeksi ja ruotsiksi.

Kiitämme asiakkaitamme luottamuksestanne sekä hyvästä yhteistyöstä. Ollaan yhteydessä!

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online