Welcome Janna!

Denna vecka välkomnar vi vår nya förvaltare Janna Haahtela! ! Vi ställde några frågor till Janna gällande tidigare erfarenhet, hennes investeringsfilosofi samt vilka bolag som är intressanta att investera i just nu.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag har 20 års erfarenhet från finansbranschen och aktiemarknaden och under åren har jag jobbat bland annat som market maker av derivat, som aktiemäklare och även med investerarrelationer på börsbolag.

Allt detta har gett mig ett brett perspektiv till mitt jobb som portföljförvaltare. Jag har förvaltat aktiefonder sedan 2014 med fokus på europeiska bolag och har ett stort intresse i att hitta ansvarsfullt agerande kvalitetsbolag, speciellt bland små och medelstora bolag.

Hur ser din investeringsfilosofi ut? Vad anser du att är viktigt? 

Jag tror på långsiktigt ägande av växande innovativa kvalitetsbolag. Bolag med en klar strategi och tillväxtmöjligheter, som med sin verksamhet kan skapa hög avkastning på investerat kapital, belönar i långa loppet. En självklarhet för mig är att bolaget agerar hållbart och att ESG-aspekter överlag är en naturlig del av bolagets DNA. För mig är kvalitativa faktorer som bolagets konkurrensfördelar och bolagsledningens kvalitet även mycket viktigt.

Vilken typ av bolag tycker du är mest spännande just nu?

Klimatförändring samt digitalisering är två starka megatrender som jag tror att fortsättningsvis endast kommer att förstärkas. Just nu ser jag att det finns mycket intressant på gång i hur till exempel textilindustrin söker lösningar för en hållbarare framtid.

Nya teknologier för produktion av textilfiber utan kemikalier och med minimal vattenanvändning, samt olika plattformer som stöder den starkt växande marknaden för secondhand handel av kläder är viktiga steg i rätt riktning. Digitalisering genomsyrar hela vårt samhälle men i synnerhet ser jag flera intressanta möjligheter inom hälsoteknologi som kan möjliggöra bättre förebyggande vård samt förenkla allt från apotekbesök till digitala läkartjänster och mera individuell vård.

Hur ser du på framtidens bolag när det kommer till hållbarhet? Är hållbarhet viktigt för dig?

Bolag måste agera ansvarsfullt och hållbart för att existera och vara relevanta även i framtiden. Alla kan inte hindra klimatförändring med sina slutprodukter eller tjänster men alla kan bära sitt ansvar och fundera hur deras verksamhet påverkar samhället miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Regler och lagar styr hållbarhetskrav till en viss grad men jag är glad att se flera företag göra mer än minimi och att kompensering i stigande grad linkas till olika ESG-parametrar.

Även vi som individer bär ett stort ansvar och för mig personligen är hållbarhet mycket viktigt. Som förälder bär jag ansvar och delar oron om hurdan framtid vi lämnar åt våra barn. Som tur kan vi alla med våra dagliga beslut påverka den miljöbelastning vi åstadkommer. Boende, mat, transport och konsumtionsvanor står för majoriteten av det personliga koldioxidavtrycket. Vi kan även påverka vår omvärld via hur vi placerar våra pengar och här ser jag också mitt ansvar som fondförvaltare och är glad att jag även via mitt jobb kan göra en skillnad.

Vilka faktorer kan du bidra med till förvaltarteamet? 

Jag vet att vi ser på många saker lika redan idag men diversitet gör gott i alla team. Jag vill se mig förstärka vår bredd inom bolagskunnande var min erfarenhet av europeiska bolag samt mitt specifika intresse gentemot konsument- och hälsovårdssektorn stöder aktieval.

Jag har också under åren jobbat mycket med att integrera hållbarhet och ESG-faktorer i min placeringsprocess och ser framemot att tillsammans finslipa detta även mer. Som person är jag positiv och inkluderande och vill bidra till en motiverande och bra stämning på jobbet. Jag är glad att bli en del av Fondita och tillsammans generera mervärde åt våra kunder.

Välkommen till gänget Janna! 

This page was last updated

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online