Ett händelserikt år!

Då vi blickar tillbaka på det gångna året kan vi konstatera att det blev ett övervägande positivt år vad gäller utvecklingen på börsen och i Fonditas fonder. Det blev det andra året som präglades starkt av covid-19 och dess framfart men trots detta spirade optimismen och år 2021 blev ett starkt börsår där många ledande index satte nya rekord. En allt mera heltäckande vaccinationsgrad vägdes emot nya och mer smittsamma virusvarianter där smittspridningen visserligen ökade mot slutet av året men där antalet fall som kräver sjukhusvård visar en sjuknande trend. Detta inger hopp om att pandemin så småningom börjar klinga av.

Fonditas fonder kunde som helhet visa upp starka siffror för det gångna året där flera av våra fonder placerade sig i den absoluta toppen av sina respektive jämförelsegrupper. Starkast gick Fondita European Micro Cap som steg med hela 44,4 % under året och placerade sig i den absoluta toppen bland europeiska småbolagsfonder.

Fonditas nyaste fond, Fondita Healthcare fortsatte att utvecklas starkt. Under året belönades fonden med 5 stjärnor från Morningstar då den fyllde 3 år i juni. Den starka utvecklingen fortsatte under hösten och året avslutades starkt med en uppgång på hela 29,8 %. Fonden hörde också till de populäraste fonderna i vårt utbud och samlade in näst mest kapital under året.

Under hösten 2021 fick Fondita ett starkt tillskott till förvaltningsteamet då Janna Haahtela började som portföljförvaltare. Janna hämtar med sig en lång erfarenhet av aktier och särskilt djup insikt i ESG-investeringar som passar väl in i Fonditas filosofi. Janna förstärker förvaltningen främst i Fondita Healthcare, Fondita Sustainable Europe och Fondita European Micro Cap.

De senaste åren har vi satsat mycket på vårt hållbarhetsarbete som vi anser som allt viktigare för en framgångsrik och långsiktig förvaltning. Under 2021 lade vi igen in en högre växel och har utvecklat bland annat vår rapportering och analysarbete. I slutet av 2021 gick vi med i det internationella Net Zero Asset Managers Initiative, som syftar till att göra Fonditas fonder koldioxidneutrala senast 2050. Under 2022 kommer vi att fastställa delmål för år 2030 gällande utsläppsminskningar samt att fram till år 2050 uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser för alla investeringstillgångar. Vi åtar oss också att årligen rapportera om framstegen mot målet som en del av vår PRI-rapportering och att även rapportera om framstegen i vår årsrapport om Ansvarsfulla investeringar med syftet att öka både trovärdighet och transparens.

På Fondita upplever vi det som viktigt att kunna ge något tillbaka till samhället som har skapat goda förutsättningar för företagare som vi.

Vi har också undertecknat FN:s Global Compact Corporate Responsibility Initiative. Principerna i Global Compact är baserade på och överensstämmer med följande globala principer; FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s Rio-deklaration om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Företag som engagerar sig i Global Compact förbinder sig att inom sitt område av inflytande omfamna, upprätthålla och implementera dessa kärnvärden rörande mänskliga rättigheter, arbetslivets principer, miljön och kampen mot korruption. Företag och organisationer som engagerat sig i initiativet följer internationella åtaganden gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och förebyggande av korruption i alla länder, oavsett i vilket land de verkar.

På Fondita upplever vi det som viktigt att kunna ge något tillbaka till samhället som har skapat goda förutsättningar för företagare som vi. Under året inledde vi ett samarbete med Gubbe som är en ny typ av icke-medicinsk tjänst för äldre. Tjänsten hjälper till att hålla äldre aktiva, bistår med vardagssysslor och ökar samtidigt tryggheten för hela familjen. Dessutom skapar de meningsfull sysselsättning för ungdomar.

Vi ser fram emot ett nytt år och är ivriga att fortsätta leverera mervärde till våra befintliga och nya kunder. Fonditas fonder finns tillgängliga för allt fler investerare på allt fler handelsplattformar och marknader. Under året kommer vi att fortsätta satsa på kommunikation och tillgänglighet. Vi kommer att lansera våra nya hemsidor under våren där fokus ligger på att erbjuda mera heltäckande och djupgående information om våra fonder och hur vi jobbar.

Fredrik von Knorring
Vice vd på Fondita 
Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online