Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2021

Vi har idag publicerat Fonditas första Årsrapport för ansvarsfulla investeringar. Vi vill främja ansvarsfullt investerande och med denna årsrapport berättar vi mer om vår investeringsverksamhet samt de metoder som vi stegvis tillämpat i vår verksamhet sedan år 1997. Trevliga lässtunder!

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online