Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år publicerade Svanen nya striktare kriterier för fondprodukter. Fondita inledde processen för en omprövning av Svanenmärket under hösten och den 25.11 godkändes omprövningenmed de nya striktare hållbarhetskraven.

De nya striktare kraven fokuserar främst på exkludering, inkludering, aktivt ägarskap och transparens. Utöver det har det även tillkommit nya krav för bland annat kritiska utsläppssektorer, bevarandet av den biologiska mångfalden samt krav om att taxonomin inkluderas i fondens hållbarhetsanalys. För att bli godkänd måste fonden uppfylla alla nya krav. 

”För oss på Fondita var det en självklarhet att gå med i processen för en omprövning av Svanenmärket. Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vår målsättning är att ligga i framkanten av detta arbete även i fortsättningen. Godkännandet av omprövningen för vår fond Sustainable Europe med de nya striktare hållbarhetskraven är ett tydligt tecken på vårt starka engagemang och är ett svar på det ökade intresset för hållbara investeringar bland våra kunder.”, säger Marcus Björkstén portföljförvaltare för Fondita Sustainable Europe. 

Fondita Sustainable Europe är en artikel 9* klassificerad aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.  Utöver Svanenmärket har fonden det österrikiska Ecolabel certifikatet som fonden också erhöll i oktober 2020.

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanenmärkas. Den första generationen av krav för fondprodukter lanserades 2017 och är i kraft fram till mars 2023. Tidigare i år publicerades nya striktare kriterier för fondprodukter.  En Svanenmärkt fond innebär att fonden uppfyller Svanens krav på etik, miljö och hållbarhet. Syftet med märkningen är att ge kunden vägledning i att hitta hållbara fonder, men också påverka företagen att prioritera mer miljömässiga och etiska tillvägagångssätt när de driver sin verksamhet.  *Fondens målsättning är att göra hållbara investeringar enligt artikel 9 i EU:s SFDR-förordning.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online