Fondens handelsdagar år 2023

Fonditas fonder är i regel öppna varje finsk bankdag, förutsatt att en betydande del av fondens målmarknader är öppna för handel. I fondernas stadgar finns inskrivet till vilka grunder fonden kan vara stängd.

2.1.2023

Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare är stängda eftersom en betydande del av fondernas målmarknader är stängda då.

29.5.2023

Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare är stängda eftersom en betydande del av fondernas målmarknader är stängda då.

6.6.2023

Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap är stängda eftersom en betydande del av fondernas målmarknader är stängda då. Vänligen notera att förändringar kan ske i fondernas handelsdagar, beroende på betydande geografiska allokeringsförändringar inom fonden eller förändringar i målmarknadernas handelskalendrar.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online