Fondita Finland Micro Cap – En rivstart för 2023

Fonden Fondita Finland Micro Cap har till vår stora glädje haft en enormt stark utveckling under början av året 2023. Beslutet vi tog i juni 2022 att göra om Fondita Equity Spice till en fond med fokus på finska s.k. micro cap bolag, d.v.s. finska bolag med ett marknadsvärde under 800 miljoner euro, har visat sig vara rätt. Orsaken till omstöpningen av fonden var att erbjuda möjligheten till våra kunder att investera i spännande finska småbolag som kan att bli framtidens stjärnor. Fonden är den tredje mikrobolagsfonden i Fonditas urval på totalt åtta aktiefonder (Finland Micro Cap, Nordic Micro Cap och European Micro Cap)

Fonden är upp hela 14,12 % under årets första 4 månader medan dess inofficiella referensindex (MSCI Finland Micro Cap Index) endast stigit 1,97 %, d.v.s. en överavkastning för fonden på hela 12 %. Indexet HEX25, som avspeglar de större bolagen på den finska marknaden, steg 1,25 % under samma period. Fonden ligger i år i topp bland sina finska konkurrenter men även mycket högt då man jämför med övriga nordiska eller europeiska mikrobolagsfonder. 

Orsakerna till denna kraftiga överavkastning är flera, framför allt företagsaffärer och lyckade aktieval. Den främsta orsaken är att en av våra största innehav i fonden varit snabbladdningsbolaget Kempower. Bolaget har stigit med hela 58 % under detta år som en följd av en växande orderbok, en positiv vinstvarning samt en revidering uppåt av deras estimat för den underliggande marknaden i framtiden. Totalt har bolaget sexfaldigats sedan vi deltog i börslistningen i slutet av 2021. Vi har minskat på vårt innehav efter den senaste kursrusningen men tycker fortfarande bolaget är mycket intressant.

Vi har därtill under detta år sett ett bud i tre av våra innehav, vilket givetvis haft en positiv inverkan på fondens absoluta och relativa avkastning. Detta är också en av drivkrafterna som gör mikrobolag intressanta. Vid sidan av högre tillväxt ser vi ofta att mindre bolag tar del i marknadskonsolidering, uppköp och förvärv.

Cybersäkerhetsbolaget Nixu fick i februari ett bud på 13 euro av det norska certifieringsbolaget DNV, vilket innebar en 70 %:s premie till den då rådande kursen. Det andra innehavet i fonden som fick ett bud var spelbolaget Rovio. I Rovios fall har det funnits flera köpkandidater på detta års sida. Först det israeliska spelbolaget Playtika och sedan det japanska spelbolaget Sega som till slut i april lade ett bud som landade på 9,25 euro. Detta pris innebar en 65 %:s premie sedan de första budspekulationerna tog fart i januari. Det tredje innehavet som håller på att bli uppköpt är belysningsbolaget Nordic Lights. I detta fall är det amerikanska elektronikbolaget Methode som i februari lade ett bud på 6,30 euro, vilket endast skulle innebära en premie på 13 % jämfört med den då rådande aktiekursen. Vi förhåller oss kritiska till detta bud då prislappen är alltför låg enligt oss. Faktumet att dessa uppköp riktat sig mot våra innehav bekräftar att har vi lyckats hitta intressanta bolag som inte värderats till sin fulla potential.

Vi tycker fortsättningsvis det finns många intressanta bolag bland dessa mindre finska bolag. Visserligen är risknivån något högre bland mikrobolag men uppsidan kan i många fall vara markant ifall bolaget i fråga lyckas slå igenom. Man ska minnas att det är betydligt lättare för ett litet bolag att växa kraftig jämfört med ett större globalt bolag.

Marcus Björkstén
Portföljförvaltare 

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online