Medvind för Fondita Global Megatrends  

Fondita Global Megatrends har haft ett starkt första halvår och har per den 19.6 stigit med hela 16,3% vilket är 4,3% bättre än det global MSCI världsindexet. Fonden ligger även i år mycket väl till jämfört med andra fonder inom dess jämförelsegrupp. Detta har varit speciellt välkommet efter den tuffa starten under 2022. Sedan fondens lansering 1998 har fonden slagit både MSCI World och MSCI Europe med god marginal. Det unika med fonden är att den investerar globalt i tre olika teman eller megatrender, nämligen teknologi, hälsa och välmående samt klimat- och miljösmarta lösningar. Samma teman har följt med fonden ända sedan den lanserades men det intressanta är att de idag är mer aktuella än någonsin. Genom att identifiera teman där det finns en klar strukturell tillväxt för en lång tid framöver och hitta bolagen som är optimalt positionerade inom dessa tre megatrender tror vi på fortsatt överavkastning mot marknaden över tid. 

I år har det varit bolag som förväntas gynnas av olika artificiell intelligens eller AI-relaterade applikationer och möjligheter som stått för en betydande del av överavkastningen. Bästa innehavet i år har varit amerikanska NVIDIA som fonden köpte in under hösten 2022. NVIDIA utvecklar avancerade processorer vars efterfrågan har skjutit i höjden an efter att utrullningen av generativ AI medfört en kraftigt ökad efterfrågan på datahanteringskapacitet som möjliggör AI baserade språk- och bild-genererings modeller. Även fondens innehav i mjukvarujätten Microsoft har varit en viktig bidragsgivare då Microsoft som känt är en av huvudägarna i AI-forskningsbolaget OpenAI som bland annat utvecklat AI-applikationen ChatGPT som tog världen med storm vid årsskiftet. Vi har även gjort en investering i holländska ASM som levererar högteknologisk utrustning till tillverkarna av processorer och mikrochippar. Dessa tre innehav ger en bra exponering mot den investeringsvåg som nu pågår som en följd av AI:s frammarsch.  

Ett annat bolag som bidragit kraftigt till fondens överavkastning under detta år har varit finska Kempower. Bolaget platsar i temat klimat- och miljösmarta lösningar och producerar snabbladdningsstationer. Kursen har sexfaldigas sedan börslistningen för 18 månader sedan och Kempower växte till en av fondens största innehav. Vi tog beslutet att sälja ut hela innehavet under maj då värderingen blivit mera utmanande och bolaget inte längre platsade som sådan i fonden. 

Fondens klara styrka är att den har tre ben att stå på och är inriktad på områden där vi förväntar oss se stark tillväxt framöver. Fondens olika teman utvecklas naturligtvis i olik takt men över tid tror vi att bra bolag som är väl positionerade inom dessa megatrender, har en god chans att klara sig fint. 

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online