Nordic Ecolabeling (The Nordic Swan Ecolabel) besökte Fondita som en del av processen att förnya miljömärkningen

Förra veckan besökte ESG-specialist Daniel Hammarstedt från Nordisk Miljömärkning oss för att utföra en revision på vår märkta fond, Fondita Sustainable Europe, gällande den andra generationen av deras uppdaterade kriterier.

I början av året, som en del av märkets förnyelseprocess, skickade vi nödvändigt material för att bevisa att vi följer och arbetar enligt de nya kriterierna för Svanen märket. Den sista delen innan godkännande och förnyelsen av märket var ett besök på plats. Vi är glada att kunna meddela att vår fond, Fondita Sustainable Europe, kunde uppfylla kraven igen och förnya Svanen märket! Syftet med besöket är att diskutera vissa delar av kraven i detalj, lära känna företaget bättre och att erbjuda en möjlighet att ge ytterligare information om det behövs.

Vi på Fondita förespråkar externa certifieringar och märken som kräver en process som verifieras eller granskas av en tredje part. Att erhålla ett externt märke eller certifiering möjliggör jämförbarhet mellan innehavare av samma märke. Det säkerställer att fonden uppfyller vissa kriterier som verifieras, vilket inte alltid är fallet för fonder som inte har externa certifieringar. ”Revisionsbesöket är en viktig nyckel i märkesprocessen. För Nordic Ecolabeling hjälper det oss att få en djupare förståelse för de branscher vi arbetar med, samtidigt som det också driver våra licenstagare att vara mera transparenta och noggranna i sitt arbete”, kommenterar Daniel. Det ger investerarna ett mer transparent och jämförbart investeringsuniversum vilket vi understöder starkt.

Externa certifieringar och märken stöder också en ömsesidig och fördelaktig diskussion mellan märkesgivaren och märkesmottagaren. Nordic Ecolabeling är intresserade av att höra vad vi tycker om de uppdaterade kraven för märket samtidigt som vi är intresserade av att veta hur vi kan förbättra vårt arbete mot de nuvarande och kommande standarderna. ”Även om huvudsyftet är att säkerställa att licensinnehavaren uppfyller miljömärket Svanens kriterier är revisionsbesöken också ett bra forum för att utbyta idéer”, säger Daniel. Detta resulterar i värdefulla diskussioner som hjälper oss att vara föregångare när det gäller ansvarsfulla investeringar och investerarnas förväntningar.

Marcus Björkstén, Portföljförvaltare
Erik Wikström, ESG-specialist

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online