Fonden

Fondita 2000+ är en temafond med globalt mandat. Fonden placerar i bolag enligt tre huvudteman: miljö, demografi och teknologi.  

Tema

Ett växande krav på miljöskydd, förändringar i befolkningsstrukturen och tillväxtutsikter inom teknologin är fondens drivkrafter. Dessa är lika aktuella i dag som år 1998 då fonden startades.

Bolagen som handplockas till fonden ser potential i en global folkökning, ökad köpkraft, stigande medellivslängd och ett ökat behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar också, vilket även ställer krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar – nu och i framtiden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.5.2022

Fondens värde (M€)
133,1
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Albemarle (US)
6,1 %
Siegfried Holding (CH)
4,8 %
Nibe (SE)
3,8 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,7 %
Lonza (CH)
3,6 %
USA
18 %
Sverige
16 %
Tyskland
13 %
Schweiz
12 %
Danmark
10 %
Avkastning
1 mån
-1,2 %
3 mån
-3,6 %
6 mån
-20,6 %
YTD
-22,9 %
1 år
-13,0 %
3 år
23,7 %
5 år
35,6 %
10 år
180,3 %
från start (14.9.1998)
498,1 %
från start p.a.
7,8 %
Sektorfördelning
Hälsovård
38 %
Industrivaror och -tjänster
26 %
Material
15 %
Informationsteknik
10 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
3 %
Finans
3 %
Dagligvaror
2 %
Energi
1 %
Kassa
1 %
10 största innehav
Albemarle (US)
6,1 %
Siegfried Holding (CH)
4,8 %
Nibe (SE)
3,8 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,7 %
Lonza (CH)
3,6 %
Straumann (CH)
3,3 %
Infineon (DE)
3,3 %
Construcciones (ES)
3,2 %
Stryker (US)
3,2 %
Tomra Systems (NO)
3,1 %
Landsfördelning
USA
18 %
Sverige
16 %
Tyskland
13 %
Schweiz
12 %
Danmark
10 %
Finland
10 %
Norge
9 %
Storbritannien
5 %
Spanien
4 %
Belgien
2 %
Italien
2 %
Valutaexponering
EUR
29 %
SEK
16 %
USD
18 %
CHF
12 %
DKK
10 %
NOK
9 %
GBP
5 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online