Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
16,62
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Kempower
7,5 %
Vaisala
6,4 %
Gofore
5,3 %
Musti Group
4,6 %
Scanfil
4,6 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
4,4 %
3 mån
-11,7 %
6 mån
-16,5 %
YTD
-27,9 %
1 år
-24,8 %
3 år
13,7 %
5 år
35,7 %
10 år
101,8 %
från start (7.4.1997)
1004,0 %
från start p.a.
9,9 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
37 %
Industrivaror och -tjänster
20 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
21 %
Hälsovård
9 %
Kommunikationstjänster
5 %
Finans
3 %
Other
6 %
10 största innehav
Kempower
7,5 %
Vaisala
6,4 %
Gofore
5,3 %
Musti Group
4,6 %
Scanfil
4,6 %
Talenom
4,1 %
Alma Media
4,0 %
Admicom
4,0 %
Tokmanni Group
3,7 %
Nixu
3,7 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online