Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

28.2.2023

Fondens värde (M€)
18,3
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Kempower
6,9 %
Vaisala
6,2 %
Gofore
5,7 %
Scanfil
5,5 %
Alma Media
4,2 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
5,8 %
3 mån
8,4 %
6 mån
4,2 %
YTD
11,1 %
1 år
-5,0 %
3 år
28,8 %
5 år
25,7 %
10 år
104,3 %
från start (7.4.1997)
1152,9 %
från start p.a.
10,3 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
37 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
21 %
Industrivaror och -tjänster
18 %
Hälsovård
8 %
Kommunikationstjänster
6 %
Finans
3 %
Other
7 %
10 största innehav
Kempower
6,9 %
Vaisala
6,2 %
Gofore
5,7 %
Scanfil
5,5 %
Alma Media
4,2 %
Musti Group
3,9 %
Tokmanni Group
3,7 %
Nixu
3,5 %
Talenom
3,4 %
Admicom
3,4 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden ... Läs mer

Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online