Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Fakta om fonden

31.5.2022

Fondens värde (M€)
19,6
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Vaisala
6,1 %
Stora Enso R
5,0 %
Nokia
4,8 %
Alma Media
4,6 %
Sampo A
4,3 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
-1,9 %
3 mån
-1,7 %
6 mån
-9,8 %
YTD
-15,4 %
1 år
-8,5 %
3 år
44,5 %
5 år
35,7 %
10 år
156,0 %
från start (7.4.1997)
1195,0 %
från start p.a.
10,7 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
33 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
19 %
Industrivaror och -tjänster
13 %
Material
11 %
Hälsovård
10 %
Kommunikationstjänster
5 %
Finans
4 %
Kassa
5 %
10 största innehav
Vaisala
6,1 %
Stora Enso R
5,0 %
Nokia
4,8 %
Alma Media
4,6 %
Sampo A
4,3 %
Terveystalo
4,2 %
Kone
4,2 %
Musti Group
3,7 %
Revenio Group
3,7 %
Digia
3,6 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online