Våra fonder
Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2023

Fondens värde (M€)
17,6
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Scanfil
6,9 %
Vaisala
5,7 %
UPM-Kymmene
5,4 %
Gofore
4,7 %
Musti Group
4,6 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
-0,5 %
3 mån
-2,6 %
6 mån
-2,0 %
YTD
8,9 %
1 år
2,1 %
3 år
14,8 %
5 år
21,7 %
10 år
94,0 %
från start (7.4.1997)
1127,8 %
från start p.a.
10,0 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
35 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
25 %
Industrivaror och -tjänster
13 %
Hälsovård
10 %
Material
5 %
Kommunikationstjänster
4 %
Övriga
8 %
10 största innehav
Scanfil
6,9 %
Vaisala
5,7 %
UPM-Kymmene
5,4 %
Gofore
4,7 %
Musti Group
4,6 %
Enento
4,3 %
Puuilo
4,2 %
Alma Media
4,1 %
F-Secure
4,1 %
Tokmanni Group
3,9 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Fondita Finland Micro Cap – En mycket stark utveckling i en utmanande marknad

Fonditas Finland Micro Cap fond har haft en imponerande utveckling under 2023. Detta trots att marknaden har varit utmanande, främst på grund ... Läs mer

Nordic Ecolabeling (The Nordic Swan Ecolabel) besökte Fondita som en del av processen att förnya miljömärkningen

Förra veckan besökte ESG-specialist Daniel Hammarstedt från Nordisk Miljömärkning oss för att utföra en revision på vår märkta fond, Fondita Sustainable Europe, ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online