Patrik Wickström

Patrik jobbar i Fonditas backoffice sedan 2002 och fungerar också som fondbolagets compliance officer.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online