Tom Lehto

Tom är portföljförvaltare på Fondita sedan 2009. Tom har varit vd och fondförvaltare på Aktia Asset Management 1997­–2009 och har närmare 30 års erfarenhet av den internationella kapitalmarknaden. Han fungerar som huvudförvaltare för vår globala temafond Fondita 2000+ och Fondita Healthcare. Tom är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online