Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Hiilineutraalit rahastot

Yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme on ilmastonmuutoksen hidastaminen. Jo tänään rahastojemme hiilijalanjälki on 65 % pienempi kuin vertailumarkkinoilla. Tavoitteemme on kuitenkin hiilineutraalius. Fondita liittyi vuoden 2021 lopussa kansainväliseen Net Zero Asset Managers Initiative-aloitteeseen, jonka tavoitteen mukaisesti Fonditan sijoitusrahastot ovat hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Tulemme vuoden 2022 aikana asettamaan vuoden 2030 välitavoitteet päästövähennyksille ja koko sijoitusomaisuuden osalta kasvihuonepäästöjen nettonollatavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Sitoudumme raportoimaan myös tavoitteen etenemisestä vuosittain osana PRI-raportointiamme sekä kertomaan edistysaskelista Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsauksissamme, mitkä lisäävät sekä läpinäkyvyyttä että uskottavuutta.

Rahastojemme hiilijalanjälki on jo nyt selvästi pienempi kuin vertailumarkkinoilla. Tähän vaikuttaa osaltaan sijoitusfilosofiamme, joka mm. poissulkee fossiiliset toimijat, suosii pääomakevyitä aloja sekä yhtiöitä, jotka tuotteillaan tai palveluillaan mahdollistavat CO2-päästöjen minimoimisen ja luonnonvarojen tehokkaamman käytön. Lisäksi ne hyötyvät demograafisista yhteiskuntamuutoksista sekä teknologisesta murroksesta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa enenevässä määrin merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä seurauksia. Tieteeseen perustuvan tiedon mukaan nykyisen kehityssuunnan hidastaminen ei itsessään riitä, ja suunnan kääntäminen edellyttää huomattavia muutoksia toimintatavoissa, erityisesti luonnonvarojen tehokkaammassa käytössä. Varainhoitajat ovat vastuussa suurien sijoitusomaisuuksien kanavoimisesta. Se miten näitä omaisuuseriä hallinnoidaan, on avainasemassa siinä, pystymmekö saavuttamaan maailmanlaajuisen nettonollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä, tai jopa aikaisemmin.

Me Fonditalla haluamme olla mukana muutoksessa. Otamme huomioon fyysiset – ja siirtymäilmastoriskit ESG arvioinneissamme. Pyrimme kartoittamaan, miten yritykset hyödyntävät ilmastonmuutokseen liittyviä mahdollisuuksia ja hallitsevat riskejä. Meille on tärkeää, että kaikilla omistamillamme yhtiöillä kaikissa rahastoissa on hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite tai että ne pyrkivät asettamaan tavoitteita. Net Zero Asset Managers -aloitteen allekirjoittajina pyrimme hiilineutraaliuteen kaikissa rahastoissa.

Sijoitusomaisuutta koskeva nettopäästöjen nollatavoite vaatii työtä, uskomme ilmastonmuutoksen torjunnan olevan niin tärkeässä roolissa salkkuyhtiöidemme strategioissa, että tavoite on yhdessä saavutettavissa. Liittymällä tähän sijoittaja-aloitteeseen voimme yhdessä laajan varainhoitajayhteisön kanssa edistää nettonollatavoitteen saavuttamista. Olemme myös vuoden 2022 vaikuttamiskeskusteluissa nostaneet yhdeksi pääaiheeksi sen, miltä yhtiön strategia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi näyttää ja mitkä väliaskeleet tavoitteen saavuttamiseksi ovat.

Net Zero Asset Managers Iniative -aloite lanseerattiin joulukuussa 2020. Aloitteen tarkoituksena on kannustaa varainhoitajia asettamaan nettopäästöjen nollatavoite vuoteen 2050 mennessä ja sijoittamaan siten, että Pariisin ilmastosopimuksen asettama 1,5 asteen lämpenemistavoite saavutetaan. Vuoden 2021 lopussa aloitteeseen oli sitoutunut kaikkiaan 220 varainhoitajaa, joiden hoitama varallisuus oli yhteensä USD 57 biljoonaa. Aloite on kuuden vastuullisen sijoittamisen organisaation perustama ja hallinnoima: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) ja Principles for Responsible Investment (PRI).

Lisätietoa: www.netzeroassetmanagers.org.

Ympäristösertifikaatit

Rahastoillemme myönnetyt ympäristösertifikaatit
Sijoitusrahastojen ympäristösertifikaatit antavat sijoittajille varmuuden siitä, että rahastot täyttävät tietyt sijoitusprosessiin integroitavien ympäristötekijöiden ja omistuksiin liittyvät kriteerit. Vuonna 2020 päätimme, että haemme selkeästi ympäristöpainotteisille rahastoillemme tärkeimmiksi arvioimiamme ympäristösertifikaatteja, jotka ovat Joutsenmerkki ja Itävallan ympäristösertifikaatti (Austrian Ecolabel).

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden tunnetuin ja luotettavin ympäristösertifikaatti; Itävallan ympäristösertifikaatti on puolestaan laajalti tunnettu Manner-Euroopassa. Fondita Sustainable Europe -rahastolle myönnettiin molemmat ympäristösertifikaatit vuoden 2020 jälkipuoliskolla, ja myös Fondita 2000+ -rahastolle myönnettiin tuolloin Austrian Ecolable ympäristösertifikaatti.

Olemme erittäin ylpeitä meille myönnetyistä ympäristösertifikaateista ja myös yllättyneitä siitä, että muut ympäristöpainotteisina itseään pitävät rahastot eivät ole päättäneet hakea niitä. Joutsenmerkki ja Austrian Ecolabel ovat tehokas työkalu viherpesun poistamiseksi rahastoalalta. Sijoittajat voivat olla varmoja siitä, että rahasto tekee juuri sitä, mitä se väittää tekevänsä vastuullisuusnäkökulmasta. Tämä varmistetaan ympäristösertifikaatin myöntäjän suorittamalla tarkastuksella ja siinä vaadittavalla täydellisellä läpinäkyvyydellä.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online