Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – linjaus Fonditan rahastojen kanssa

YK:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ovat kokoelma 17 toisiinsa liittyvää maailmanlaajuista tavoitetta, jotka on luotu ”suunnitelmaksi paremman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille”. YK:n yleiskokous asetti kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2015, ja ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Kunkin 17 kestävän kehityksen tavoitteen päämäärät ja indikaattorit julkaistiin YK:n päätöslauselmassa heinäkuussa 2017. Jokaisella tavoitteella on tyypillisesti kahdeksasta kahteentoista alatavoitetta, ja jokaisessa tavoitteessa on yhdestä neljään indikaattoria, joilla mitataan tavoitteiden edistymistä. 17 tavoitetta ovat seuraavat:

 • EI KÖYHYYTTÄ. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 • EI NÄLKÄÄ. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 • TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille.
 • HYVÄ KOULUTUS. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 • SUKUPUOLTEN TASA-ARVO. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 • PUHDAS VESI JA SANITAATIO. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 • EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 • IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 • KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUURIA. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 • ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 • KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 • VASTUULLINEN KULUTTAMINEN JA TUOTANTO. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 • ILMASTOTEKOJA. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 • VEDENALAINEN ELÄMÄ. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 • MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 • RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 • YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Lähde: UN.

Alle olemme listanneet neljä tärkeintä tavoitetta, joiden mukaan rahastot on linjattu toiminnallisesti ja lopputuotteen/palvelun näkökulmasta (MSCI ESG -tietokannan mukaan). Toiminnallinen linjaus kertoo siitä, mitkä SDG-tavoitteet ovat parhaiten edustettuina omistuksissamme yhtiön omaa toimintaa tarkasteltaessa. Vastaavasti lopputuote/palvelu -linjaaminen tarkoittaa sitä, mitkä tavoitteet täydentyvät parhaiten yrityksen todellisen tuotteen tai palvelun käytön kanssa. Nykyisten tavoitteiden painoarvo voi muuttua ajan myötä, mutta mielestämme nämä tavoitteet edustavat tällä hetkellä erittäin hyvin arvojamme, prioriteettejamme ja temaattista painopistettämme.

SDG:n neljä tärkeintä tavoitetta – Rahaston omistusten toiminnallinen linjaus
Sukupuolten tasa-arvo (SDG 5). Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8). Ilmastotekoja (SDG 13). Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10)

SDG:n neljä tärkeintä tavoitetta – Rahaston omistusten tuotteiden/palveluiden linjaaminen
Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto (SDG 12). Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria (SDG 9). Ilmastotekoja (SDG 13). Edullista ja puhdasta energiaa (SDG 7).

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online