Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Kestävyysvaikutukset

ESG-riskien integrointi sijoituspäätöksiin

Kestävyysriskit ovat SFDR-asetuksen (2 artiklan) määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voisi olla kielteinen aineellinen tai mahdollisesti huomattava kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Otamme tämän näkökulman huomioon sijoituspäätöksissämme, jotta osaamme olla tietoisia näistä riskeistä rahastoissamme.

Fondita välttää toimialoja, joiden uskomme sisältävän korkean ESG-riskin. Toimintaan liittyy silloin suuri riski sääntelyn, verotuksen ja poliittisen vastustuksen lisääntymisestä. Myös yleinen mielipide muuttuu kielteisemmäksi näitä toimialoja kohtaan, ja alojen yritykset toimivat epävarmassa ja epäsuotuisassa ympäristössä. Lisäksi niiden toimintaa voidaan helposti pitää eettisesti kyseenalaisena. Alat, joihin emme investoi, ovat fossiiliset polttoaineet, tupakka ja kannabis, aseteollisuus, aikuisviihde, ydinvoima, uraani, geenimanipulaatio (punainen), uhkapelitoiminta ja pikavippilainat. Nämä poikkeukset koskevat yrityksiä, jotka toimivat suoraan näillä aloilla (> 5 % liikevaihdosta) tai jotka ovat toimittajia näille aloille (> 5 % liikevaihdosta). Poissuljemme myös yrityksiä, jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact 10 -periaatteita.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online