Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Kestävyysvaikutukset

ESG-riskien integrointi sijoituspäätöksiin

Fonditan ESG-riskin määritelmä on E (ympäristö)-, S (sosiaalinen vastuu)- tai G (hallintotapa)-tapahtuma, joka on niin vakava, että sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus osakkeen hintaan. Jotta rahastoissamme oltaisiin tietoisia näistä riskeistä, sisällytämme tämän näkökohdan sijoituspäätöksiimme.

Fondita välttää toimialoja, joiden uskomme sisältävän korkean ESG-riskin. Toimintaan liittyy silloin suuri riski sääntelyn, verotuksen ja poliittisen vastustuksen lisääntymisestä. Myös yleinen mielipide muuttuu kielteisemmäksi näitä toimialoja kohtaan, ja alojen yritykset toimivat epävarmassa ja epäsuotuisassa ympäristössä. Lisäksi niiden toimintaa voidaan helposti pitää eettisesti kyseenalaisena. Alat, joihin emme investoi, ovat fossiiliset polttoaineet, tupakka ja kannabis, aseteollisuus, aikuisviihde, ydinvoima, uraani, geenimanipulaatio (punainen), uhkapelitoiminta ja pikavippilainat. Nämä poikkeukset koskevat yrityksiä, jotka toimivat suoraan näillä aloilla (> 5 % liikevaihdosta) tai jotka ovat toimittajia näille aloille (> 5 % liikevaihdosta). Poissuljemme myös yrityksiä, jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact 10 -periaatteita.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online