Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Fondita ottaa huomioon sijoituspäätöksen mahdolliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Ennen sijoituspäätöstä teemme arvion yritykseen liittyvistä kestävyysriskeistä. Suurempi riski vaikuttaa yrityksen tuottovaatimuksiimme. Arviointi tehdään tietokantojemme ESG-riskiarvojen pohjalta. Myös oma arviomme vaikuttaa päätökseen. Tämä arvio perustuu yhtiön historiaan, teollisuudenalaan, kolmannen osapuolen analyyseihin sekä yrityksen kanssa käymiimme keskusteluihin. Muodostamme yrityksestä kokonaiskuvan kestävyysriskien näkökulmasta. Tietokannoista on saatavilla rajallisemmin tietoja pienyhtiöistä. Niiden tapauksessa muodostamme kokonaiskuvan pääasiassa johdon kanssa käytävän keskustelun perusteella.

Arvioidessamme mahdollisia kestävyyteen liittyviä kielteisiä vaikutuksia, joita sijoituksella voidaan ajatella olevan, kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen toimialaan, tuotannon maantieteelliseen sijaintiin ja yrityksen tuottamiin tuotteisiin. Tiettyihin aloihin ja maantieteellisiin alueisiin yksinkertaisesti liitetään suurempi kestävyyteen liittyvien tapausten riski. Lisäksi otamme huomioon useita kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia indikaattoreita, joilla voidaan arvioida, miten kestävyyttä käsitellään ja arvostetaan yrityksessä. Seuraamme myös yrityksen hiilidioksidipäästöjä koskevia datapisteitä ja sitä, että yrityksellä on selkeä strategia vähentää päästöjään. Arvioimme yrityksen johdon yleistä suhtautumista kestävyyteen tapaamisissamme johdon kanssa.

Arvioidaksemme mahdollisia pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia investoinneissamme kiinnitämme erityistä huomiota toimialaan, johon omistusosuus kuuluu, tuotannon maantieteelliseen sijaintiin ja siihen, mitä yritys tuottaa. Tietyillä toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla on yksinkertaisesti suurempi ESG-riski. Käytämme arvioissamme myös tiettyjä laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, jotka koskevat yrityksen johtoa ja ESG-asioiden priorisointia. Lisäksi seuraamme yrityksen CO2-päästöjä koskevaa tietoa ja niiden pyrkimyksiä vähentää päästöjä. Selvitämme myös johdon lähestymistapaa ESG:hen heidän kanssaan järjestämissämme tapaamisissa.

Pyrimme muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan hallussamme olevan tiedon pohjalta ja minimoimaan ESG:hen liittyvät riskit sijoituksissamme. Vältämme yrityksiä, joissa pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten riskit ovat mielestämme hyvin korkeat.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online