Fondita Sustainable Europe täyttää Joutsenmerkin uudet tiukemmat kestävyysvaatimukset

Fondita Sustainable Europe -rahasto sai pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin yhtenä ensimmäisistä suomalaisista osakerahastoista lokakuussa 2020. Aiemmin tänä vuonna Joutsenmerkin hallinnoija, Ympäristömerkintä Suomi Oy, julkaisi uudet, tiukemmat kriteerit rahastotuotteille. Fondita aloitti pohjoismaisen ympäristömerkin uudelleenarviointiprosessin syksyllä, ja 25. marraskuuta tiukemmat kestävyysvaatimukset sisältänyt uudelleenarviointi johti hyväksyttyyn tulokseen.

Uusissa tiukemmissa vaatimuksissa keskitytään pääasiassa poissulkemiseen, suosimiseen, aktiiviseen omistajuuteen ja läpinäkyvyyteen. Lisäksi on lisätty uusia vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa kriittisiä päästösektoreita, biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja taksonomian sisällyttämistä rahaston kestävyysanalyysiin. Jotta rahasto voidaan hyväksyä, sen on täytettävä kaikki uudet vaatimukset. 

”Meille Fonditassa oli itsestään selvää osallistua Joutsenmerkin uudelleenarviointiin. Työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen parissa, ja tavoitteenamme on pysyä tämän työn eturintamassa. Sustainable Europe -rahastomme hyväksyminen uusien tiukempien kestävyysvaatimusten mukaisesti on selkeä osoitus vahvasta sitoutumisestamme ja vastaus asiakkaidemme lisääntyneeseen kiinnostukseen kestäviä sijoituksia kohtaan”, sanoo Marcus Björkstén, Fondita Sustainable Europen salkunhoitaja. 

Fondita Sustainable Europe on artikla 9* luokittelun mukainen osakerahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin, joilla on ilmasto- ja ympäristöälykkäitä tuotteita tai palveluja.  Joutsenmerkin lisäksi rahastolla on Austrian Ecolabel-ympäristösertifikaatti, joka myönnettiin rahastolle lokakuussa 2020.

Joutsenmerkki on ollut käytössä vuodesta 1989, ja se on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Pohjoismainen ympäristömerkki voidaan nykyään myöntää 63:lle eri tavara- ja palveluryhmälle. Rahastotuotteiden ensimmäisen sukupolven vaatimukset lanseerattiin vuonna 2017, ja ne ovat voimassa maaliskuuhun 2023 asti. Aiemmin tänä vuonna julkaistiin uudet, tiukemmat kriteerit rahastotuotteille. Joutsenmerkitty rahasto tarkoittaa, että rahasto täyttää Joutsenmerkin eettiset, ympäristölliset ja kestävän kehityksen vaatimukset. Merkin tavoitteena on opastaa asiakkaita löytämään kestäviä rahastoja, mutta myös vaikuttaa yrityksiin, jotta ne asettaisivat ympäristöystävällisemmät ja eettisemmät lähestymistavat etusijalle liiketoiminnassaan. 

*Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen EU:n SFDR-tiedonantoasetuksen 9. artiklan mukaisesti.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online