Palkitsemisperiaatteet

Kaikilla Fonditan työntekijöillä on kiinteä palkka, joka maksetaan rahana. Kiinteän palkan lisäksi ei makseta suoritukseen liittyviä tai muita muuttuvia osia. Näin ollen ei ole olemassa riskiä siitä, että palkkiot kannustaisivat riskinottoon, joka olisi vastoin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston sääntöjä ja riskiprofiilia tai vastoin rahastoyhtiön velvollisuutta toimia sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajien etujen mukaisesti.

Kiinteä palkkio poistaa myös riskin siitä, että palkkio voisi johtaa riskinottoon, joka on ristiriidassa kestävyysriskien huomioimisen kanssa sijoitusrahastojen sijoituspäätöksissä.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online