Voit sijoittaa rahastoihimme eri tavoin

Valitse oikea rahasto ja aloita!
Osta rahastoja

Sijoita viisaasti

Kolme helppoa vaihetta ja pääset sijoittamaan suoraan rahastoihimme.

Kenelle?
Rahasto-osuuksia Fonditan rahastoissa voivat ostaa (merkitä) sekä yksityishenkilöt, yritykset että yhteisöt.

Vaihe 1

Tutustu rahastoihimme!
Tarjoamme kahdeksan eri osakerahastoa, jotka sijoittavat varansa pörssiyhtiöihin. Ensimmäinen vaihe on valita rahasto, johon haluat sijoittaa. Kaikilla rahastoilla on oma strategia, avaintietoesite (KID) ja omat säännöt sekä yhteinen rahastoesite, joihin voit tutustua ennen valinnan tekemistä. Tästä pääset tutustumaan myös A- ja B-osuuksien välisiin eroihin.

Vaihe 2

Asiakkaan tunnistaminen
Meillä on velvollisuus tunnistaa asiakkaamme.

Vaihe 3

Tee siirto
Tule asiakkaaksi suoraan meille tai oman rahastovälittäjäsi kautta, jos sijoitat rahastoihin jo muualla!

Siirrä haluamasi summa rahaston merkintätilille. Löydät luettelon rahastojen merkintätileistä täältä. Muista tutustua avaintietoesitteeseen ennen sijoituspäätöstä.

Jos olet yksityishenkilö, ilmoita nimi ja henkilötunnus maksun yhteydessä.

Jos edustat yritystä tai yhteisöä, ilmoita oikeushenkilön nimi, Y-tunnus sekä merkitäänkö A- vai B-osuuksia.

Merkinnät, jotka ovat rahaston tilillä klo 14.30 Suomen aikaa toteutetaan samana päivänä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittäviä tietoja asiakkaan tunnistamiseksi ei ole toimitettu rahastoyhtiölle. Merkintälaskelma lähetetään rahastoyhtiölle maksun yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.

Sijoitatko rahastoihin jo muualla?

Voit aloittaa sijoittamisen rahastoihimme helposti ja sujuvasti yhteistyökumppanimme kautta.

Vahvista henkilöllisyytesi

Voit vahvistaa henkilöllisyytesi täyttämällä asiakastietolomakkeen ja hyväksymällä sen pankkitunnuksillasi.

Huoltaja ei voi hyväksyä sähköisen palvelun kautta alaikäisen lomaketta, vaan kaikkien huoltajien on allekirjoitettava tulostettu pdf-lomake.

Haluatko sijoittaa seuraaville sukupolville?
Tästä voit lukea lisää siitä, miten toimia, jos haluat sijoittaa rahastoihin lapsillesi tai lastenlapsillesi.

Huomioi, että kun lomake täytetään yrityksen puolesta, yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön on hyväksyttävä lomake omilla pankkitunnuksillaan. Huomioi myös, että joidenkin yrityksien säännöt edellyttävät kahden allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön toimimista yhdessä.

Asiakastietolomakkeen valinta:

Signom Oy toimii allekirjoituspalvelun ylläpitäjänä.

Asiakastietolomakkeet (pdf)
Suosittelemme yllä olevan sähköisen lomakkeen käyttöä, mutta mikäli sinulla ei ole käytössäsi henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mikäli asiakas on alaikäinen, täytä alla oleva pdf-asiakastietolomake.
Asiakastietolomake (yksityisasiakkaat)
Asiakastietolomake (yritykset ja yhteisöt)

Nykyinen asiakas

Mukavaa, että olet mukanamme matkalla!

Haluaisitko sijoittaa lisää?

Nykyisenä asiakkaana voit helposti kasvattaa sijoituksiasi Fonditan rahastoissa tekemällä tilisiirron valitun rahaston tilille. Tarvittavat tiedot ovat: nimi ja henkilötunnus tai yhteisön nimi ja Y-tunnus.

Aika myydä?

Rahasto-osuuksien myynnistä (lunastuksesta) on ilmoitettava kirjallisesti rahastoyhtiölle.

Ne lunastusvaatimukset, jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut viimeistään kello 14.30 toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka rahastoyhtiölle lasketaan samana pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon toteuttamisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on tunnistanut asiakkaan rahanpesulainsäädännön vaatimalla tavalla, mikä edellyttää mm. asiakastietolomakkeella annettujen tietojen paikkansapitävyyttä..
Lunastetut varat maksetaan seuraavana pankkipäivänä, mikäli rahaston ei tarvitse myydä arvopapereita lunastuksen johdosta. Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

info@fondita.fi

Tietoa sijoitusrahastoista

Yleistä rahastoista

Sijoitusrahasto sijoittaa varoja useisiin eri arvopapereihin, jotka yhdessä muodostavat rahaston. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen.

Rahaston omistavat siihen sijoittaneet yksityishenkilöt ja yhteisöt.
Sijoitusrahastoa hallinnoi rahastoyhtiö, joka edustaa rahasto-osuuden omistajia ja toimii näiden puolesta sijoitusrahastoa koskevissa asioissa.

Monia etuja

Sijoitusrahasto tarjoaa useita etuja. Asiantunteva ammattilainen tekee sijoituspäätökset, valvoo ja seuraa kehitystä. Koska varat sijoitetaan useisiin eri kohteisiin, riski pienenee ja riskin hajauttaminen on tehokasta. Rahasto-osuuksien merkintä tai lunastus käy yleensä nopeasti, mikä takaa hyvän likviditeetin. Viranomaisvalvonta takaa sinulle myös hyvän sijoittajansuojan.

Löydä itsellesi sopivat rahastot!

Verotus Suomessa

Arvopapereiden myynnistä saadut voitot ja korkotulot ovat sijoitusrahastolle verovapaita.

Tuotto-osuuden omistajalle jaettu tuotto on veronalaista pääomatuloa. Kasvuosuuden omistajalle tulo realisoituu ja verotetaan vasta hänen lunastaessaan rahasto-osuuksiaan.

Rahastonvaihto rinnastetaan myyntiin.
Lue lisää verotuksesta Suomessa.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online

Spara för en minderårig

Det går bra att fondspara för en minderårig. För att skapa ett kundförhållande för en minderårig krävs det att kundblanketten ifylls med uppgifter om den minderåriga som ska bli kund hos Fondita. I detta fall går det dessvärre inte att använda Fonditas elektroniska kundblankett utan det är pdf-versionen som ska användas. Kundblanketten bör undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Pass- eller ID-kopior på samtliga vårdnadshavare samt även på den minderåriga behövs också. Kundblanketten samt pass- eller ID-kopior ska skickas in till Fondita, exempelvis per mail (info@fondita.fi) eller per post.

En far- eller morförälder eller annan utomstående kan också spara för ett barnbarn eller annan minderårig. Blanketten måste dock alltid undertecknas av samtliga vårdnadshavare som då ger sitt samtycke till sparandet.

Teckningen överförs till den valda fondens konto och i fältet för meddelanden i samband med betalningen markeras den minderåriga mottagarens personnummer.

Teckningsnotor och all korrespondens som hänför sig till den minderårigas kundförhållande skickas till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Ifall en far- eller morförälder eller annan utomstående önskar ta del av information gällande den minderårigas fondportfölj behövs en fullmakt.

Rahastojen tilinumerot

European Micro Cap SEB IBAN: FI58 3301 0001 1505 98 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
European Small Cap SEB IBAN: FI03 3301 0001 1308 30 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Finland Micro Cap SEB IBAN: FI07 3301 0001 1308 55 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Global Megatrends SEB IBAN: FI60 3301 0001 1308 71 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Healthcare SEB IBAN: FI74 3301 0001 1559 36 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Nordic Micro Cap SEB IBAN: FI47 3301 0001 1308 14 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Nordic Small Cap SEB IBAN: FI37 3301 0001 1308 97 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Sustainable Europe SEB IBAN: FI63 3301 0001 1342 12 SWIFT/BIC: ESSEFIHX