Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sijoitustoimintamme tavoite on asiakkaidemme rahastosijoitusten sijoittaminen mahdollisimman tuottavasti ja vastuullisesti sijoitusstrategiamme mukaisesti.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme pohjautuvat näkemykseen, että vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yhtiöt, ovat parempia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä, koska ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG-tekijät) liittyvät riskit ja mahdollisuudet on kartoitettu laajemmin. Tästä syystä vastuullisuustekijöiden analysointi on integroitu osaksi kohdeyhtiöiden analysointiprosessia.

Pyrimme aina sijoituspäätöksissämme sekä toiminnassamme yleisesti toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja vastuullisuus lähtee työntekijöidemme arvopohjasta. Huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteissamme, kestävyysriskien arvioimisessa sekä kaikessa toiminnassamme yleisimmät yhteiskuntaa ja yritystoimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja normit.

Vastuullisen sijoittamisen tavoite

Haluamme omistaa yhtiöitä, joissa kestävä kehitys ja ESG kokonaisuudessaan ovat olennainen osa yhtiön strategiaa ja yrityskulttuuria. Yhtiö kantaa vastuuta työntekijöistään ja kohtelee kaikkia tasavertaisesti sekä seuraa, mittaa ja parantaa omaa ympäristöjalanjälkeään. Yhtiön liikevaihto tulee pääasiallisesti liiketoiminnasta, joka on mielestämme pitkällä tähtäimellä kestävää ja jonka lopputuote tai palvelu on linjassa kestävän kehityksen yleisarvojen kanssa. Kannamme ilmastoasioista suurta vastuuta ja olemme sitoutuneet rahastojemme hiilijalanjäljen pienentämiseen kohti hiilineutraalisuutta. Net Zero Asset Manager-aloitteen allekirjoittajina sitoudumme siihen, että salkkumme ovat hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2050.

Fonditan kaikki rahastot, niin pienyhtiörahastot kuin teemarahastot, ovat aktiivisia osakevalintaan perustuvia rahastoja, joilla on yhtenäinen sijoitusfilosofia ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa. Toimimme pitkäjänteisinä omistajina vastuullisesti toimivissa laadukkaissa kasvuyhtiöissä, ja meille vahvoja temaattisia ajureita ovat ilmasto- ja ympäristöratkaisut, demograafiset muutokset sekä teknologinen kehitys.

Periaatteet ja seuraavassa osiossa esiteltävät menetelmät kattavat kaikki vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät osa-alueet. Toiminnan toteuttamisesta ja ESG-tekijöiden huomioimisesta ja integroinnista yritysanalyysiin vastaavat rahastojen salkunhoitajat.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online