Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Fonditas principer för ansvarsfulla investeringar

Målet med vår placeringsverksamhet är att generera en så bra avkastning som möjligt för våra kunder. Det här gör vi ansvarsfullt och enligt vald placeringsstrategi.

Våra principer för ansvarsfulla investeringar bygger på tron att företag som agerar ansvarsfullt och arbetar i enlighet med hållbara standarder är bättre investeringsmål på lång sikt, eftersom riskerna och möjligheterna relaterade till miljö, samhälle och styrning (ESG-faktorer) är mer grundligt utforskade. Därför är det viktigt att integrera ansvarsfullhet genomgående i företagsanalysen.

Vi strävar erfter att alltid både i våra placeringsbeslut och i vår egen dagliga verksamhet agera ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. Ansvarsfullhet baserar sig på våra medarbetares värdegrund. I våra principer för ansvarsfulla investeringar, hållbarhetsriskbedömning och i all vår verksamhet tar vi hänsyn till de vanligaste internationella överenskommelserna och standarderna som vägleder samhället och näringslivet.

Målet med ansvarsfullt investerande

Vi vill äga företag där hållbarhet och ESG-aspekter i sin helhet är en integrerad del av företagets strategi och företagskultur. Företaget bär ansvar för sina anställda och behandlar alla lika samt övervakar, mäter och förbättrar sitt eget miljöavtryck. Företagets omsättning kommer främst från affärsverksamhet som vi tror är långsiktigt hållbar och där slutprodukten eller tjänsten ligger i linje med de övergripande värderingarna om hållbar utveckling. Vi bär ett stort ansvar för klimatet och jobbar för att minska våra fonders koldioxidavtryck mot koldioxidneutralitet.

Alla Fonditas fonder, både småbolagsfonder och temafonder, är aktiva fonder som baserar sig på aktieval. De har en enhetlig investeringsfilosofi och samma strategi för ansvarsfullt investerande. Vårt mål är att vara långsiktiga ägare i ansvarsfullt agerande tillväxtföretag av hög kvalitet och våra starka tematiska drivkrafter är klimat- och miljösmarta lösningar, hälsa och välmående samt digitalisering och teknologisk utveckling.

Principerna och metoderna som presenteras här xxxi täcker alla aspekter relaterade till ansvarsfulla investeringar. Portföljförvaltarna ansvarar i sitt dagliga arbete för implementeringen av metoderna och integrationen av ESG-faktorer i företagsanalysen.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online