Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsmål UN SDG

Målen för hållbar utveckling (SDG) eller globala mål är en samling av 17 sammanlänkade globala mål som är utformade som en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. De hållbara utvecklingsmålen fastställdes 2015 av FN:s generalförsamling och ska vara uppnådda år 2030. En lista över målsättningar och indikatorer för vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen, publicerades i en FN-resolution i juli 2017.

Varje mål har ungefär 8–12 målsättningar och varje mål har 1– 4 indikatorer som används för att mäta framstegen mot att nå de uppsatta målsättningarna. De 17 målen (SDGs) är:

 • Ingen fattigdom. Handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former globalt.
 • Ingen hunger. Handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om.
 • God hälsa och välbefinnande. Handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 • God utbildning för alla. Handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet.
 • Jämställdhet. Handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.
 • Rent vatten och sanitet. Handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.
 • Hållbar energi för alla. Handlar om att alla individer ska ha tillgång till hållbar, pålitlig och prisvärd energi.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.
 • Minskad ojämlikhet. Handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder.
 • Hållbara städer och samhällen. Handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.
 • Hållbar konsumtion och produktion. Handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.
 • Bekämpa klimatförändringarna. Handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.
 • Hav och marina resurser. Handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt.
 • Ekosystem och biologisk mångfald. Handlar om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.
 • Fredliga och inkluderande samhällen. Handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.
 • Genomförande och globalt partnerskap. Handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för hållbar utveckling.

Källa: FN.se

Nedan har vi listat de fyra främsta målen som fonderna är anpassade till både ur ett operationellt och ett produkt/tjänsteperspektiv (enligt MSCI). Med operationell anpassning menar vi vilka hållbarhetsmål (SDGs) som bäst representeras i våra innehav när vi undersöker hur bolaget agerar operationellt. Med anpassning till produkt och tjänst menar vi vilka hållbarhetsmål som bäst anpassas till den faktiska produkt eller tjänst som bolaget producerar. Denna anpassning kan naturligtvis förändras med tiden, men vi anser att de representerar våra värderingar, prioriteringar och tematiska fokus mycket väl.

De 4 viktigare hållbarhetsmålen – ur ett operativt perspektiv
Jämställdhet (SDG 5).
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8).
Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13).
Minskad ojämlikhet (SDG 10).

De 4 viktigaste hållbarhetsmålen – ur ett produkt/tjänsteperspektiv
Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12).
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (SDG 9).
Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13).
Hållbar energi för alla (SDG 7).

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online