Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
118,4
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Hexatronic Group
5,8 %
Embracer Group
4,5 %
Sanoma WSOY
4,0 %
AAK
3,9 %
Lagercrantz Group
3,9 %
Sverige
55 %
Finland
23 %
Norge
17 %
Danmark
3 %
Avkastning
1 mån
4,6 %
3 mån
-17,6 %
6 mån
-18,1 %
YTD
-34,4 %
1 år
31,5 %
3 år
5,4 %
5 år
5,6 %
10 år
97,4 %
från start (10.9.1997)
986,5 %
från start p.a.
10,0 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
30 %
Hälsovård
16 %
Informationsteknik
14 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Material
9 %
Kommunikationstjänster
9 %
Other
10 %
10 största innehav
Hexatronic Group
5,8 %
Embracer Group
4,5 %
Sanoma WSOY
4,0 %
AAK
3,9 %
Lagercrantz Group
3,9 %
Borregaard
3,7 %
Uponor
3,2 %
Trelleborg
3,2 %
Fenix Outdoor International
3,1 %
Storebrand
3,0 %
Landsfördelning
Sverige
55 %
Finland
23 %
Norge
17 %
Danmark
3 %
Valutaexponering
SEK
55 %
EUR
23 %
NOK
17 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online