Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2023

Fondens värde (M€)
121,5
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Bufab (SE)
4,9 %
NCAB Group (SE)
4,5 %
AAK (SE)
4,3 %
Embracer Group (SE)
4,3 %
AFRY (SE)
4,1 %
Sverige
62 %
Finland
19 %
Norge
12 %
Danmark
4 %
Avkastning
1 mån
4,3 %
3 mån
5,4 %
6 mån
10,4 %
YTD
7,4 %
1 år
-9,7 %
3 år
28,9 %
5 år
17,2 %
10 år
90,3 %
från start (10.9.1997)
1099,0 %
från start p.a.
10,2 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
34 %
Informationsteknik
20 %
Hälsovård
15 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Material
8 %
Dagligvaror
4 %
Övriga
7 %
10 största innehav
Bufab (SE)
4,9 %
NCAB Group (SE)
4,5 %
AAK (SE)
4,3 %
Embracer Group (SE)
4,3 %
AFRY (SE)
4,1 %
Uponor (FI)
4,0 %
Borregaard (NO)
4,0 %
Medcap (SE)
3,5 %
Elekta (SE)
3,4 %
Systemair (SE)
3,2 %
Landsfördelning
Sverige
62 %
Finland
19 %
Norge
12 %
Danmark
4 %
Valutaexponering
SEK
62 %
EUR
22 %
NOK
12 %
DKK
4 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Fondita Finland Micro Cap – En rivstart för 2023

Fonden Fondita Finland Micro Cap har till vår stora glädje haft en enormt stark utveckling under början av året 2023. Beslutet vi ... Läs mer

Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2022

Fonditas årliga hållbarhetsrapport för 2022 har nu publicerats på engelska och hittas här. När vi blickar tillbaka på året 2022 kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online