Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.07.2022

Fondens värde (M€)
144,1
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Hexatronic Group
6,3 %
Embracer Group
5,7 %
Borregaard
3,9 %
Lagercrantz Group
3,8 %
Sanoma WSOY
3,8 %
Sverige
55 %
Finland
23 %
Norge
18 %
Danmark
2 %
Avkastning
1 mån
14,6 %
3 mån
-0,7 %
6 mån
-11,1 %
YTD
-20,4 %
1 år
-20,9 %
3 år
28,2 %
5 år
29,4 %
10 år
148,7 %
från start (10.9.1997)
1214,4 %
från start p.a.
10,9 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
31 %
Hälsovård
16 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
14 %
Informationsteknik
13 %
Kommunikationstjänster
10 %
Material
8 %
Dagligvaror
4 %
Finans
3 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Hexatronic Group
6,3 %
Embracer Group
5,7 %
Borregaard
3,9 %
Lagercrantz Group
3,8 %
Sanoma WSOY
3,8 %
AAK AB
3,6 %
Terveystalo
3,6 %
Trelleborg
3,1 %
Uponor
2,9 %
Fenix Outdoor
2,7 %
Landsfördelning
Sverige
55 %
Finland
23 %
Norge
18 %
Danmark
2 %
Valutaexponering
SEK
55 %
EUR
23 %
NOK
18 %
DKK
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online