Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.5.2022

Fondens värde (M€)
145,5
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Embracer Group
7,4 %
Hexatronic Group
5,1 %
Borregaard
4,2 %
Terveystalo
4,1 %
Sanoma WSOY
3,6 %
Sverige
54 %
Finland
24 %
Norge
18 %
Danmark
2 %
Avkastning
1 mån
0,2 %
3 mån
-3,5 %
6 mån
-15,8 %
YTD
-19,7 %
1 år
-18,9 %
3 år
33,0 %
5 år
29,9 %
10 år
164,0 %
från start (10.9.1997)
1226,3 %
från start p.a.
11,0 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
28 %
Hälsovård
17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
16 %
Informationsteknik
12 %
Kommunikationstjänster
11 %
Material
9 %
Dagligvaror
3 %
Finans
3 %
Kassa
2 %
10 största innehav
Embracer Group
7,4 %
Hexatronic Group
5,1 %
Borregaard
4,2 %
Terveystalo
4,1 %
Sanoma WSOY
3,6 %
Lagercrantz Group
3,6 %
AAK AB
3,4 %
Uponor
3,1 %
AddLife AB
2,9 %
Metsä Board
2,9 %
Landsfördelning
Sverige
54 %
Finland
24 %
Norge
18 %
Danmark
2 %
Valutaexponering
SEK
54 %
EUR
24 %
NOK
18 %
DKK
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online