Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.6.2024

Fondens värde (M€)
106,73
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Crayon Group (NO)
4,2 %
Borregaard (NO)
4,0 %
AFRY (SE)
3,9 %
Hexatronic Group (SE)
3,8 %
Bufab (SE)
3,8 %
Sverige
63 %
Finland
17 %
Norge
14 %
Danmark
5 %
Kassa
2 %
Avkastning
1 mån
-2,1 %
3 mån
9,7 %
6 mån
12,7 %
YTD
12,7 %
1 år
16,6 %
3 år
-16,4 %
5 år
27,3 %
10 år
83,3 %
från start (10.9.1997)
1246,5 %
från start p.a.
10,2 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
28 %
Informationsteknik
24 %
Hälsovård
14 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
13 %
Material
8 %
Fastighet
5 %
Övriga
7 %
10 största innehav
Crayon Group (NO)
4,2 %
Borregaard (NO)
4,0 %
AFRY (SE)
3,9 %
Hexatronic Group (SE)
3,8 %
Bufab (SE)
3,8 %
I.A.R Systems Group (SE)
3,8 %
Vimian Group (SE)
3,7 %
Atea (NO)
3,6 %
AAK (SE)
3,5 %
NCAB Group (SE)
3,4 %
Landsfördelning
Sverige
63 %
Finland
17 %
Norge
14 %
Danmark
5 %
Kassa
2 %
Valutaexponering
SEK
63 %
EUR
18 %
NOK
14 %
DKK
5 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Omsorgsfullt utförande av uppdrag

Fondita har dokumenterade förfaranden för att iaktta vederbörlig aktsamhet i fondverksamheten och att placeringsfondens order ska nå bästa möjliga resultat. Placeringsfondens order ... Läs mer

Fonditas årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2023

Fonditas engelskspråkiga hållbarhetsrapport för 2023 har publicerats och hittas här. När vi ser tillbaka på 2023 hade vi ett händelserikt år. I ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online