Ersättningspolicy

Samtliga medarbetare i Fondita har en fast ersättning som betalas i pengar. På den fasta ersättningen betalas inte prestationsbundna eller andra rörliga delar. Således förekommer ingen risk att ersättningen kunde uppmuntra till ett risktagande som kunde strida mot stadgarna eller riskprofilen för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller mot fondbolagets skyldighet att handla i placeringsfondens och fondandelsägarnas intresse.

I och med den fasta ersättningen förekommer inte heller någon risk att ersättningen kunde leda till risktagande som strider emot skyldigheten att beakta hållbarhetsrisker i placeringsfondernas investeringsbeslut.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online