Våra fonder
Fonden

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Mikrobolag

Det finns en snabbare tillväxt och större potential i Europas allra minsta börsnoterade bolag. Mikrobolag i Europa har historiskt sett haft en bättre tillväxt än stora bolag, vilket normalt ger en bättre aktiekursutveckling. Dessa bolag är ofta mera nischade, visar upp en god lönsamhet och har en stark marknadsposition på sin hemmamarknad.

Fondens drivkrafter är förändringar vad gäller individens hälsa och välbefinnande samt förändrade konsumtionsbeteenden. Hit räknas också digitalisering i samhället, ökat fokus på miljö och klimat, och den tillverkande industrins resa mot mer automatiserade processer.

Fonden investerar i de mikrobolag som redan lyckats på sin hemmamarknad och där vi ser god tillväxt de kommande åren. På längre sikt har bolagen även möjlighet att lyckas internationellt. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.6.2024

Fondens värde (M€)
26,75
ISIN (A)
FI4000242847
ISIN (B)
FI4000242854
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
PharmaSGP Holding (DE)
5,3 %
Piovan (IT)
4,3 %
Note (SE)
3,9 %
Orthex (FI)
3,8 %
Stemmer Imagine (DE)
3,8 %
Tyskland
27 %
Sverige
19 %
Storbritannien
16 %
Italien
13 %
Finland
13 %
Avkastning
1 mån
-1,1 %
3 mån
2,8 %
6 mån
-0,1 %
YTD
-0,1 %
1 år
-0,7 %
3 år
-28,9 %
5 år
16,4 %
från start (7.3.2017)
31,6 %
från start p.a.
3,8 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
31 %
Industrivaror och -tjänster
31 %
Hälsovård
18 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Dagligvaror
3 %
Fastighet
2 %
Övriga
3 %
10 största innehav
PharmaSGP Holding (DE)
5,3 %
Piovan (IT)
4,3 %
Note (SE)
3,9 %
Orthex (FI)
3,8 %
Stemmer Imagine (DE)
3,8 %
Volution Group (GB)
3,7 %
Indel (IT)
3,7 %
Init Innov. Traffic Systems (DE)
3,6 %
NCC Group (GB)
3,5 %
Boku (GB)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
27 %
Sverige
19 %
Storbritannien
16 %
Italien
13 %
Finland
13 %
Belgien
3 %
Övriga
9 %
Valutaexponering
EUR
61 %
SEK
19 %
GBP
16 %
CHF
3 %
DKK
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Omsorgsfullt utförande av uppdrag

Fondita har dokumenterade förfaranden för att iaktta vederbörlig aktsamhet i fondverksamheten och att placeringsfondens order ska nå bästa möjliga resultat. Placeringsfondens order ... Läs mer

Fonditas årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2023

Fonditas engelskspråkiga hållbarhetsrapport för 2023 har publicerats och hittas här. När vi ser tillbaka på 2023 hade vi ett händelserikt år. I ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online