Fondita European Micro Cap

Morningstar Rating™

De minsta bolagen i Europa, men de största vinnarna!

Fonden

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Mikrobolag

Det finns en snabbare tillväxt och större potential i Europas allra minsta börsnoterade bolag. Mikrobolag i Europa har historiskt sett haft en bättre tillväxt än stora bolag, vilket normalt ger en bättre aktiekursutveckling. Dessa bolag är ofta mera nischade, visar upp en god lönsamhet och har en stark marknadsposition på sin hemmamarknad.

Fondens drivkrafter är förändringar vad gäller individens hälsa och välbefinnande samt förändrade konsumtionsbeteenden. Hit räknas också digitalisering i samhället, ökat fokus på miljö och klimat, och den tillverkande industrins resa mot mer automatiserade processer.

Fonden investerar i de mikrobolag som redan lyckats på sin hemmamarknad och där vi ser god tillväxt de kommande åren. På längre sikt har bolagen även möjlighet att lyckas internationellt. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.07.2022

Fondens värde (M€)
40,4
ISIN (A)
FI4000242847
ISIN (B)
FI4000242854
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Pharmanutra (IT)
5,6 %
Marlowe (GB)
5,2 %
Datagroup (DE)
4,9 %
Medios (DE)
4,8 %
Coltene Holding (CH)
4,5 %
Tyskland
36 %
Storbritannien
16 %
Sverige
13 %
Italien
10 %
Finland
7 %
Avkastning
1 mån
7,2 %
3 mån
-5,9 %
6 mån
-16,3 %
YTD
-25,0 %
1 år
-18,8 %
3 år
42,7 %
5 år
34,1 %
från start (7.3.2017)
55,1 %
från start p.a.
8,5 %
Sektorfördelning
Hälsovård
29 %
Industrivaror och -tjänster
28 %
Informationsteknik
20 %
Dagligvaror
8 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
6 %
Kommunikationstjänster
3 %
Material
2 %
Kraftlösningar
2 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Pharmanutra (IT)
5,6 %
Marlowe (GB)
5,2 %
Datagroup (DE)
4,9 %
Medios (DE)
4,8 %
Coltene Holding (CH)
4,5 %
Nexus (DE)
4,3 %
Steico (DE)
4,2 %
PharmaSGP Holding (DE)
3,7 %
Focus Entertainment (FR)
3,4 %
Sdiptech (SE)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
36 %
Storbritannien
16 %
Sverige
13 %
Italien
10 %
Finland
7 %
Schweiz
6 %
Frankrike
3 %
Nederländerna
2 %
Belgien
1 %
Danmark
1 %
Norge
1 %
Valutaexponering
EUR
60 %
GBP
16 %
SEK
13 %
CHF
6 %
DKK
1 %
NOK
1 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online