Våra fonder
Fonden

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.  

Hållbarhetstemat

Vill du investera i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling?

De kommande årtiondena får vi fortsättningsvis kämpa mot klimatförändringen och sträva efter att spara på våra naturresurser. De bolag som uppfattas vara en del av lösningen kommer att se en god efterfrågan på sina produkter eller tjänster. Det här är fonden med fokus på klimat- och miljösmarta bolag!

Miljöcertifikat

Fonden har två miljöcertifikat, nordiska Svanen och österrikiska Ecolabel.

Fondita Sustainable Europe erhöll sin Svanen-certifiering 8.10.2020 och sin Austrian Ecolabel-certifiering 12.10.2020. Båda miljöcertifikaten förutsätter att fonden har integrerat en rad viktiga hållbarhetsfaktorer i sin placeringsprocess. Fonden ska dessutom vara transparent och tydlig gällande rapporteringen av hållbarhetsdata.

Dessa certifikat är en tydlig kvalitetsstämpel för vårt arbete gällande hållbarhet inom förvaltningen. Ur kundens perspektiv kan certifieringarna anses säkerställa att fonderna placerar i hållbara bolag. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.1.2024

Fondens värde (M€)
90,1
ISIN (A)
FI4000024484
ISIN (B)
FI4000024492
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 9
Största innehaven
Vestas Wind Systems (DK)
5,0 %
Prysmian (IT)
4,8 %
Schneider Electric (FR)
4,7 %
Alfen (NL)
4,7 %
Hexagon (SE)
4,6 %
Sverige
20 %
Nederländerna
14 %
Danmark
13 %
Tyskland
10 %
Norge
10 %
Avkastning
1 mån
-6,3 %
3 mån
15,2 %
6 mån
-10,3 %
YTD
-6,3 %
1 år
-17,3 %
3 år
-28,6 %
5 år
37,0 %
10 år
50,6 %
från start (19.5.2011)
90,4 %
från start p.a.
5,2 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
50 %
Material
21 %
Kraftlösningar
13 %
Informationsteknik
9 %
Energi
7 %
Kassa
1 %
10 största innehav
Vestas Wind Systems (DK)
5,0 %
Prysmian (IT)
4,8 %
Schneider Electric (FR)
4,7 %
Alfen (NL)
4,7 %
Hexagon (SE)
4,6 %
Vaisala (F)
4,5 %
Borregaard (NO)
4,4 %
Befesa (DE)
4,1 %
Örsted (DK)
4,1 %
Novozymes (DK)
4,0 %
Landsfördelning
Sverige
20 %
Nederländerna
14 %
Danmark
13 %
Tyskland
10 %
Norge
10 %
Belgien
8 %
Övriga
26 %
Valutaexponering
EUR
52 %
SEK
20 %
DKK
13 %
NOK
10 %
GBP
6 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Svanen Hållbarhetsrapport
Policy för ansvarsfulla investeringar
Holdings

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Fondita representeras i Finsifs styrelse 2024

Vår ESG-ansvariga, Erik Wikström, har valts in i Finsifs styrelse för 2024! Finsif främjar ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till faktorer relaterade ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online