Fonden

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.  

Hållbarhetstemat

Vill du investera i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling?

De kommande årtiondena får vi fortsättningsvis kämpa mot klimatförändringen och sträva efter att spara på våra naturresurser. De bolag som uppfattas vara en del av lösningen kommer att se en god efterfrågan på sina produkter eller tjänster. Det här är fonden med fokus på klimat- och miljösmarta bolag!

Miljöcertifikat

Fonden har två miljöcertifikat, nordiska Svanen och österrikiska Ecolabel.

Fondita Sustainable Europe erhöll sin Svanen-certifiering 8.10.2020 och sin Austrian Ecolabel-certifiering 12.10.2020. Båda miljöcertifikaten förutsätter att fonden har integrerat en rad viktiga hållbarhetsfaktorer i sin placeringsprocess. Fonden ska dessutom vara transparent och tydlig gällande rapporteringen av hållbarhetsdata.

Dessa certifikat är en tydlig kvalitetsstämpel för vårt arbete gällande hållbarhet inom förvaltningen. Ur kundens perspektiv kan certifieringarna anses säkerställa att fonderna placerar i hållbara bolag. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
117
ISIN (A)
FI4000024484
ISIN (B)
FI4000024492
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 9
Största innehaven
Vestas Wind Systems
6,5 %
Örsted
6,1 %
Kempower
4,5 %
Schneider Electric
4,3 %
Novozymes
3,7 %
Danmark
22 %
Sverige
15 %
Finland
12 %
Norge
10 %
Tyskland
9 %
Avkastning
1 mån
5,1 %
3 mån
-14,9 %
6 mån
-17,3 %
YTD
-26,2 %
1 år
-29,0 %
3 år
22,6 %
5 år
27,2 %
från start (19.5.2011)
105,1 %
från start p.a.
6,5 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
51 %
Material
26 %
Kraftlösningar
10 %
Informationsteknik
10 %
Energi
2 %
Kassa
2 %
10 största innehav
Vestas Wind Systems
6,5 %
Örsted
6,1 %
Kempower
4,5 %
Schneider Electric
4,3 %
Novozymes
3,7 %
Vaisala
3,7 %
Hexagon
3,7 %
Johnson Matthey
3,6 %
OX2
3,6 %
UPM Kymmene
3,5 %
Landsfördelning
Danmark
22 %
Sverige
15 %
Finland
12 %
Norge
10 %
Tyskland
9 %
Belgien
8 %
Other
25 %
Valutaexponering
EUR
47 %
DKK
22 %
SEK
15 %
NOK
10 %
GBP
7 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Svanen Hållbarhetsrapport
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista
Holdings

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online