Fonden

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.  

Hållbarhetstemat

Vill du investera i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling?

De kommande årtiondena får vi fortsättningsvis kämpa mot klimatförändringen och sträva efter att spara på våra naturresurser. De bolag som uppfattas vara en del av lösningen kommer att se en god efterfrågan på sina produkter eller tjänster. Det här är fonden med fokus på klimat- och miljösmarta bolag!

Miljöcertifikat

Fonden har två miljöcertifikat, nordiska Svanen och österrikiska Ecolabel.

Fondita Sustainable Europe erhöll sin Svanen-certifiering 8.10.2020 och sin Austrian Ecolabel-certifiering 12.10.2020. Båda miljöcertifikaten förutsätter att fonden har integrerat en rad viktiga hållbarhetsfaktorer i sin placeringsprocess. Fonden ska dessutom vara transparent och tydlig gällande rapporteringen av hållbarhetsdata.

Dessa certifikat är en tydlig kvalitetsstämpel för vårt arbete gällande hållbarhet inom förvaltningen. Ur kundens perspektiv kan certifieringarna anses säkerställa att fonderna placerar i hållbara bolag. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.07.2022

Fondens värde (M€)
136
ISIN (A)
FI4000024484
ISIN (B)
FI4000024492
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 9
Största innehaven
Örsted
6,7 %
Vestas Wind Systems
6,0 %
Schneider Electric
3,9 %
Tomra Systems
3,7 %
Vaisala
3,6 %
Danmark
22 %
Sverige
14 %
Norge
12 %
Finland
9 %
Tyskland
9 %
Avkastning
1 mån
14,4 %
3 mån
-2,8 %
6 mån
-1,3 %
YTD
-13,3 %
1 år
-11,9 %
3 år
49,8 %
5 år
53,3 %
från start (19.5.2011)
141,1 %
från start p.a.
8,2 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
50 %
Material
24 %
Kraftlösningar
12 %
Informationsteknik
9 %
Energi
2 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Örsted
6,7 %
Vestas Wind Systems
6,0 %
Schneider Electric
3,9 %
Tomra Systems
3,7 %
Vaisala
3,6 %
Novozymes
3,6 %
Hexagon
3,6 %
Rockwool
3,5 %
Johnson Matthey
3,5 %
Scatec
3,4 %
Landsfördelning
Danmark
22 %
Sverige
14 %
Norge
12 %
Finland
9 %
Tyskland
9 %
Belgien
7 %
Storbritannien
7 %
Frankrike
6 %
Nederländerna
5 %
Spanien
4 %
Italien
3 %
Valutaexponering
EUR
43 %
DKK
22 %
SEK
14 %
NOK
12 %
GBP
7 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
KIID X
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista
Holdings

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online