Fonden

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.  

Hållbarhetstemat

Vill du investera i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling?

De kommande årtiondena får vi fortsättningsvis kämpa mot klimatförändringen och sträva efter att spara på våra naturresurser. De bolag som uppfattas vara en del av lösningen kommer att se en god efterfrågan på sina produkter eller tjänster. Det här är fonden med fokus på klimat- och miljösmarta bolag!

Miljöcertifikat

Fonden har två miljöcertifikat, nordiska Svanen och österrikiska Ecolabel.

Fondita Sustainable Europe erhöll sin Svanen-certifiering 8.10.2020 och sin Austrian Ecolabel-certifiering 12.10.2020. Båda miljöcertifikaten förutsätter att fonden har integrerat en rad viktiga hållbarhetsfaktorer i sin placeringsprocess. Fonden ska dessutom vara transparent och tydlig gällande rapporteringen av hållbarhetsdata.

Dessa certifikat är en tydlig kvalitetsstämpel för vårt arbete gällande hållbarhet inom förvaltningen. Ur kundens perspektiv kan certifieringarna anses säkerställa att fonderna placerar i hållbara bolag. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

28.2.2023

Fondens värde (M€)
128,1
ISIN (A)
FI4000024484
ISIN (B)
FI4000024492
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Article 9
Största innehaven
Örsted (DK)
5,5 %
Kempower (FI)
5,3 %
Schneider Electric (FR)
4,6 %
UPM Kymmene (FI)
4,0 %
Nibe Industrier (SE)
3,8 %
Danmark
18 %
Sverige
15 %
Finland
13 %
Tyskland
11 %
Norge
9 %
Avkastning
1 mån
-1,5 %
3 mån
2,9 %
6 mån
-0,6 %
YTD
3,9 %
1 år
-6,4 %
3 år
29,6 %
5 år
40,5 %
10 år
90,3 %
från start (19.5.2011)
126,8 %
från start p.a.
7,2 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
47 %
Material
25 %
Kraftlösningar
13 %
Informationsteknik
10 %
Energi
5 %
Kassa
1 %
10 största innehav
Örsted (DK)
5,5 %
Kempower (FI)
5,3 %
Schneider Electric (FR)
4,6 %
UPM Kymmene (FI)
4,0 %
Nibe Industrier (SE)
3,8 %
Johnson Matthey (GB)
3,7 %
Befesa (DE)
3,6 %
Vaisala (FI)
3,6 %
Verbund (AT)
3,5 %
Hexagon (SE)
3,5 %
Landsfördelning
Danmark
18 %
Sverige
15 %
Finland
13 %
Tyskland
11 %
Norge
9 %
Belgien
8 %
Other
28 %
Valutaexponering
EUR
53 %
DKK
18 %
SEK
15 %
NOK
9 %
GBP
7 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Svanen Hållbarhetsrapport
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista
Holdings

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden ... Läs mer

Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online