Rapporter och dokument

Här kan du lära dig mer om våra fonder!
Månadsrapporter
2000+
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Faktablad

Innan du investerar, läs igenom fondernas faktablad KIID för att ta del av fondernas mål- och placeringsinrikting, riskprofil och avgifter.

Fondernas viktigaste information presenteras här på ett enkelt och begripligt sätt för att hjälpa dig som vill investera eller jämföra fonder. Enligt lag ska alla fonder ha ett faktablad.

KIID
2000+
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Stadgar
2000+
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Prospekt
Prospekt
Hållbarhetsdokument
Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2021
Policy för ansvarsfulla investeringar
Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online