Rapporter och dokument

Här kan du lära dig mer om våra fonder!
Månadsrapporter
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Global Megatrends
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Faktablad

Innan du investerar, läs igenom fondernas faktablad KID för att ta del av fondernas mål- och placeringsinrikting, riskprofil och avgifter.

Fondernas viktigaste information presenteras här på ett enkelt och begripligt sätt för att hjälpa dig som vill investera eller jämföra fonder. Enligt lag ska alla fonder ha ett faktablad.

Faktabladets pappersexemplar fås kostnadsfritt från Fondbolaget på begäran.

KID
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Global Megatrends
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Stadgar
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Global Megatrends
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Prospekt
Prospekt
PAI Statements
European Micro Cap
European Small Cap
Finland Micro Cap
Global Megatrends
Healthcare
Nordic Micro Cap
Nordic Small Cap
Sustainable Europe
Hållbarhetsdokument
Annual Review of Responsible Investments 2023
Consolidated PAI report 2023
Exkluderingslista
UNPRI Transparency Report 2023
Code of conduct
ESG comitee charter
Sustainability-related disclosures
Policy för ansvarsfulla investeringar
Annual Review of Responsible Investments 2022
Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2021
Consolidated PAI report 2022
Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online