Fonden

Fondita Healthcare är en aktiefond som placerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande.  

Hälsovård

Finns det något viktigare än hälsa? De flesta har nog insett att vår hälsa är en av grundstenarna för ett gott liv.

Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning och ökad välfärd både då det gäller egendom och levnadsstandard. Teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet är viktiga faktorer som bidrar till fondens framgång. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

28.2.2023

Fondens värde (M€)
49,7
ISIN (A)
FI4000321088
ISIN (B)
FI4000321096
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Novo Nordisk (DK)
6,2 %
AstraZeneca (SE)
5,2 %
Eli Lilly (US)
5,0 %
Stryker (US)
4,5 %
Boston Scientific (US)
4,2 %
USA
32 %
Schweiz
22 %
Danmark
14 %
Tyskland
12 %
Sverige
8 %
Avkastning
1 mån
0,7 %
3 mån
1,2 %
6 mån
-1,3 %
YTD
3,6 %
1 år
-12,7 %
3 år
12,5 %
från start (14.6.2018)
34,4 %
från start p.a.
6,5 %
Sektorfördelning
Healthcare Equipment
50 %
Pharma
49 %
Kassa
2 %
10 största innehav
Novo Nordisk (DK)
6,2 %
AstraZeneca (SE)
5,2 %
Eli Lilly (US)
5,0 %
Stryker (US)
4,5 %
Boston Scientific (US)
4,2 %
Hologic (US)
4,2 %
Siegfried Holding (CH)
4,0 %
Lonza Group (CH)
4,0 %
Medtronic (US)
3,5 %
Tecan Group (CH)
3,3 %
Landsfördelning
USA
32 %
Schweiz
22 %
Danmark
14 %
Tyskland
12 %
Sverige
8 %
Finland
5 %
Other
8 %
Valutaexponering
USD
32 %
CHF
22 %
EUR
21 %
DKK
14 %
SEK
8 %
GBP
4 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden ... Läs mer

Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online