Våra fonder
Fonden

Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad, global hälsovårdsfond. I enlighet med fondens Artikel 9 hållbarhetsklassificering, är fondens primära sociala hållbarhetsmål att investera i bolag som förbättrar hälsa och välbefinnande samt främjar jämställdhet både i form av tillgång till hälsovård samt operativt i bolagens egen verksamhet.

Hälsovård

Fonden investerar i bolag som stöder nuvarande och ouppfyllda medicinska behov samt förbättrar tillgång till läkemedel och medicinsk vård. Detta uppnås genom att investera i bolag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, instrument och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

Hälsovård är en otroligt intressant, strukturellt växande sektor och en av de tre megatrenderna som Fonditas tematiska fonder investerar i. Demografiska förändringar leder till ökat vårdbehov samtidigt som medicinska framsteg och innovation möjliggör förbättrad vård och levnadsstandard. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.1.2024

Fondens värde (M€)
50,0
ISIN (A)
FI4000321088
ISIN (B)
FI4000321096
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 9
Största innehaven
Novo Nordisk (DK)
6,2 %
Eli Lilly (US)
6,0 %
Boston Scientific (US)
4,7 %
Stryker (US)
4,3 %
AstraZeneca (SE)
4,3 %
USA
40 %
Schweiz
20 %
Danmark
12 %
Sverige
9 %
Tyskland
7 %
Avkastning
1 mån
4,5 %
3 mån
16,2 %
6 mån
5,5 %
YTD
4,5 %
1 år
9,6 %
3 år
3,6 %
5 år
52,6 %
från start (14.6.2018)
46,4 %
från start p.a.
7,0 %
Sektorfördelning
Pharma
58 %
Healthcare Equipment
40 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
0 %
Kassa
2 %
10 största innehav
Novo Nordisk (DK)
6,2 %
Eli Lilly (US)
6,0 %
Boston Scientific (US)
4,7 %
Stryker (US)
4,3 %
AstraZeneca (SE)
4,3 %
Hologic (US)
3,8 %
Medtronic (US)
3,6 %
Siegfried Holding (CH)
3,5 %
Unitedhealth Group (US)
3,2 %
Laboratorios Farma Rovi (ES)
3,2 %
Landsfördelning
USA
40 %
Schweiz
20 %
Danmark
12 %
Sverige
9 %
Tyskland
7 %
Finland
5 %
Övriga
8 %
Valutaexponering
USD
40 %
CHF
20 %
EUR
18 %
DKK
12 %
SEK
9 %
GBP
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Fondita representeras i Finsifs styrelse 2024

Vår ESG-ansvariga, Erik Wikström, har valts in i Finsifs styrelse för 2024! Finsif främjar ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till faktorer relaterade ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online