Fonden

Fondita Healthcare är en aktiefond som placerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande.  

Hälsovård

Finns det något viktigare än hälsa? De flesta har nog insett att vår hälsa är en av grundstenarna för ett gott liv.

Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning och ökad välfärd både då det gäller egendom och levnadsstandard. Teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet är viktiga faktorer som bidrar till fondens framgång. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
50,5
ISIN (A)
FI4000321088
ISIN (B)
FI4000321096
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Eli Lilly (US)
6,2 %
AstraZeneca (SE)
6,0 %
Novo Nordisk (DK)
5,4 %
Stryker (US)
4,1 %
Boston Scientific (US)
4,1 %
USA
32 %
Schweiz
21 %
Danmark
14 %
Tyskland
12 %
Sverige
8 %
Avkastning
1 mån
3,1 %
3 mån
-8,3 %
6 mån
-10,7 %
YTD
-26,4 %
1 år
-22,3 %
från start (14.6.2018)
31,8 %
från start p.a.
6,5 %
Sektorfördelning
Healthcare Equipment
51 %
Pharma
46 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Eli Lilly (US)
6,2 %
AstraZeneca (SE)
6,0 %
Novo Nordisk (DK)
5,4 %
Stryker (US)
4,1 %
Boston Scientific (US)
4,1 %
Medtronic (US)
3,8 %
Siemens Healthineers (DE)
3,8 %
Hologic (US)
3,7 %
Lonza Group (CH)
3,6 %
Siegfried Holding (CH)
3,6 %
Landsfördelning
USA
32 %
Schweiz
21 %
Danmark
14 %
Tyskland
12 %
Sverige
8 %
Storbritannien
4 %
Other
10 %
Valutaexponering
USD
32 %
EUR
22 %
CHF
21 %
DKK
14 %
SEK
8 %
GBP
4 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online