Våra fonder
Fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Tema

Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.1.2024

Fondens värde (M€)
131,8
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Novo Nordisk (DK)
5,7 %
Microsoft (US)
5,7 %
Xylem (US)
4,8 %
Nvidia (US)
4,7 %
Stryker (US)
4,5 %
USA
54 %
Danmark
14 %
Schweiz
8 %
Sverige
8 %
Nederländerna
6 %
Avkastning
1 mån
2,6 %
3 mån
20,5 %
6 mån
2,0 %
YTD
2,6 %
1 år
13,1 %
3 år
1,7 %
5 år
39,4 %
10 år
124,2 %
från start (14.9.1998)
534,2 %
från start p.a.
7,6 %
Sektorfördelning
Hälsovård
33 %
Informationsteknik
31 %
Industrivaror och -tjänster
23 %
Kommunikationstjänster
4 %
Energi
3 %
Kraftlösningar
2 %
Övriga
6 %
10 största innehav
Novo Nordisk (DK)
5,7 %
Microsoft (US)
5,7 %
Xylem (US)
4,8 %
Nvidia (US)
4,7 %
Stryker (US)
4,5 %
ASM International (US)
3,9 %
Siegfried (CH)
3,5 %
Alphabet (US)
3,5 %
Vestas Wind Systems (DK)
3,3 %
Datadog (US)
3,1 %
Landsfördelning
USA
54 %
Danmark
14 %
Schweiz
8 %
Sverige
8 %
Nederländerna
6 %
Tyskland
3 %
Övriga
7 %
Valutaexponering
USD
54 %
EUR
15 %
DKK
14 %
CHF
8 %
SEK
8 %
NOK
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Holdings
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Fondita representeras i Finsifs styrelse 2024

Vår ESG-ansvariga, Erik Wikström, har valts in i Finsifs styrelse för 2024! Finsif främjar ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till faktorer relaterade ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online