Fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Tema

Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
118,65
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Xylem (US)
4,4 %
Nibe (SE)
4,1 %
Siegfried Holding (CH)
4,1 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
4,0 %
Stryker (US)
3,7 %
USA
33 %
Danmark
12 %
Schweiz
11 %
Sverige
11 %
Tyskland
10 %
Avkastning
1 mån
1,9 %
3 mån
-11,2 %
6 mån
-11,2 %
YTD
-30,7 %
1 år
-29,9 %
3 år
6,7 %
5 år
16,6 %
10 år
134,3 %
från start (14.9.1998)
134,3 %
från start p.a.
440,2 %
Sektorfördelning
Hälsovård
36 %
Industrivaror och -tjänster
27 %
Material
10 %
Informationsteknik
11 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
5 %
Kommunikationstjänster
3 %
Dagligvaror
2 %
Other
9 %
10 största innehav
Xylem (US)
4,4 %
Nibe (SE)
4,1 %
Siegfried Holding (CH)
4,1 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
4,0 %
Stryker (US)
3,7 %
Lonza (CH)
3,7 %
Novo Nordisk(DK)
3,3 %
Nvidia (US)
3,2 %
Infineon Technologies (DE)
3,1 %
Tomra Systems (NO)
3,0 %
Landsfördelning
USA
33 %
Danmark
12 %
Schweiz
11 %
Sverige
11 %
Tyskland
10 %
Norge
6 %
Other
18 %
Valutaexponering
USD
33 %
EUR
25 %
DKK
12 %
CHF
11 %
SEK
11 %
NOK
6 %
GBP
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online