Fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Tema

Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

28.2.2023

Fondens värde (M€)
123,2
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Nvidia (US)
5,0 %
Nibe Industrier (SE)
4,8 %
Siegfried Holding (CH)
4,3 %
Infineon Technologies (DE)
4,1 %
Carl Zeiss Meditec (DE)
4,0 %
USA
37 %
Danmark
13 %
Schweiz
12 %
Sverige
11 %
Tyskland
10 %
Avkastning
1 mån
1,3 %
3 mån
1,6 %
6 mån
-3,6 %
YTD
6,7 %
1 år
-8,8 %
3 år
9,8 %
5 år
25,9 %
10 år
118,9 %
från start (14.9.1998)
468,2 %
från start p.a.
7,4 %
Sektorfördelning
Hälsovård
37 %
Industrivaror och -tjänster
27 %
Informationsteknik
20 %
Material
4 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
3 %
Kommunikationstjänster
3 %
Other
7 %
10 största innehav
Nvidia (US)
5,0 %
Nibe Industrier (SE)
4,8 %
Siegfried Holding (CH)
4,3 %
Infineon Technologies (DE)
4,1 %
Carl Zeiss Meditec (DE)
4,0 %
Xylem (US)
3,9 %
Novo Nordisk (DK)
3,9 %
Stryker (US)
3,9 %
Lonza Group (CH)
3,8 %
Straumann (CH)
3,7 %
Landsfördelning
USA
37 %
Danmark
13 %
Schweiz
12 %
Sverige
11 %
Tyskland
10 %
Finland
5 %
Other
12 %
Valutaexponering
USD
37 %
EUR
20 %
DKK
13 %
CHF
12 %
SEK
11 %
NOK
4 %
GBP
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden ... Läs mer

Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online