Fondita Global Megatrends

Morningstar Rating™

Tidlösa teman ger de bästa resultaten

Fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Tema

Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2022

Fondens värde (M€)
130,2
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Siegfried Holding (CH)
6,1 %
Nibe (SE)
4,5 %
Tomra Systems (NO)
3,9 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,8 %
Xylem (US)
3,5 %
USA
27 %
Sverige
15 %
Schweiz
13 %
Danmark
11 %
Tyskland
10 %
Avkastning
1 mån
-3,1 %
3 mån
-2,0 %
6 mån
-5,5 %
YTD
-24,4 %
1 år
-24,0 %
3 år
19,2 %
5 år
36,1 %
10 år
163,3 %
från start (14.9.1998)
486,3 %
från start p.a.
7,7 %
Sektorfördelning
Hälsovård
35 %
Industrivaror och -tjänster
28 %
Material
9 %
Informationsteknik
8 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
5 %
Finans
3 %
Kommunikationstjänster
3 %
Dagligvaror
2 %
Kraftlösningar
2 %
Energi
1 %
Kassa
4 %
10 största innehav
Siegfried Holding (CH)
6,1 %
Nibe (SE)
4,5 %
Tomra Systems (NO)
3,9 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,8 %
Xylem (US)
3,5 %
Lonza (CH)
3,5 %
Vestas Wind Systems (DK)
3,2 %
Albemarle (US)
3,1 %
Straumann (CH)
3,1 %
Stryker (US)
3,0 %
Landsfördelning
USA
27 %
Sverige
15 %
Schweiz
13 %
Danmark
11 %
Tyskland
10 %
Norge
9 %
Storbritannien
4 %
Finland
4 %
Belgien
2 %
Italien
1 %
Spanien
0 %
Valutaexponering
USD
27 %
EUR
18 %
SEK
15 %
CHF
13 %
DKK
11 %
NOK
9 %
GBP
4 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online