Våra fonder
Fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Tema

Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2023

Fondens värde (M€)
120,1
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Novo Nordisk (DK)
5,1 %
Microsoft (US)
5,1 %
Xylem (US)
4,4 %
Stryker (US)
4,2 %
Nvidia (US)
4,2 %
USA
45 %
Danmark
13 %
Tyskland
11 %
Schweiz
9 %
Sverige
9 %
Avkastning
1 mån
-4,8 %
3 mån
-2,4 %
6 mån
4,1 %
YTD
11,1 %
1 år
0,4 %
3 år
8,5 %
5 år
16,2 %
10 år
123,1 %
från start (14.9.1998)
491,7 %
från start p.a.
7,4 %
Sektorfördelning
Hälsovård
34 %
Informationsteknik
30 %
Industrivaror och -tjänster
23 %
Energi
4 %
Kommunikationstjänster
4 %
Kraftlösningar
2 %
Övriga
4 %
10 största innehav
Novo Nordisk (DK)
5,1 %
Microsoft (US)
5,1 %
Xylem (US)
4,4 %
Stryker (US)
4,2 %
Nvidia (US)
4,2 %
Infineon Technologies (DE)
4,1 %
Alphabet (US)
3,7 %
ASM International (US)
3,7 %
Nibe Industrier (SE)
3,5 %
Siegfried (CH)
3,5 %
Landsfördelning
USA
45 %
Danmark
13 %
Tyskland
11 %
Schweiz
9 %
Sverige
9 %
Nederländerna
6 %
Övriga
8 %
Valutaexponering
USD
45 %
EUR
22 %
DKK
13 %
CHF
9 %
SEK
9 %
NOK
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Fondita Finland Micro Cap – En mycket stark utveckling i en utmanande marknad

Fonditas Finland Micro Cap fond har haft en imponerande utveckling under 2023. Detta trots att marknaden har varit utmanande, främst på grund ... Läs mer

Nordic Ecolabeling (The Nordic Swan Ecolabel) besökte Fondita som en del av processen att förnya miljömärkningen

Förra veckan besökte ESG-specialist Daniel Hammarstedt från Nordisk Miljömärkning oss för att utföra en revision på vår märkta fond, Fondita Sustainable Europe, ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online