Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
105,02
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Hexatronic Group
5,2 %
Proact IT
4,4 %
Concentric
4,3 %
ADDvise
4,0 %
Pihlajalinna
3,8 %
Sverige
52 %
Finland
31 %
Norge
6 %
Danmark
4 %
Avkastning
1 mån
8,5 %
3 mån
-12,5 %
6 mån
-15,8 %
YTD
-34,4 %
1 år
-32,2 %
3 år
30,8 %
5 år
11,2 %
10 år
148,1 %
från start (29.8.2006)
272,5 %
från start p.a.
8,5 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
36 %
Informationsteknik
22 %
Hälsovård
17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Material
2 %
Dagligvaror
2 %
Other
10 %
10 största innehav
Hexatronic Group
5,2 %
Proact IT
4,4 %
Concentric
4,3 %
ADDvise
4,0 %
Pihlajalinna
3,8 %
Novo Nordisk
3,7 %
Sdiptech
3,4 %
Nederman Holding
3,4 %
Tobii Dynavox
3,2 %
AstraZeneca
3,2 %
Landsfördelning
Sverige
52 %
Finland
31 %
Norge
6 %
Danmark
4 %
Valutaexponering
SEK
52 %
EUR
38 %
NOK
6 %
DKK
4 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online