Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

28.2.2023

Fondens värde (M€)
109,1
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
ADDvise (SE)
5,0 %
Concentric (SE)
4,9 %
Proact IT (SE)
4,7 %
Enea (SE)
3,8 %
Tobii Dynavox (SE)
3,8 %
Sverige
58 %
Finland
30 %
Norge
7 %
Danmark
3 %
Avkastning
1 mån
5,2 %
3 mån
7,1 %
6 mån
4,6 %
YTD
10,2 %
1 år
-8,7 %
3 år
39,0 %
5 år
30,8 %
10 år
127,1 %
från start (29.8.2006)
309,6 %
från start p.a.
8,9 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
32 %
Informationsteknik
29 %
Hälsovård
16 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Dagligvaror
7 %
Finans
2 %
Other
3 %
10 största innehav
ADDvise (SE)
5,0 %
Concentric (SE)
4,9 %
Proact IT (SE)
4,7 %
Enea (SE)
3,8 %
Tobii Dynavox (SE)
3,8 %
Kempower (FI)
3,4 %
Hanza Holding (SE)
3,3 %
Detection Technology (FI)
3,3 %
Gofore (FI)
3,3 %
Pihlajalinna (FI)
3,2 %
Landsfördelning
Sverige
58 %
Finland
30 %
Norge
7 %
Danmark
3 %
Valutaexponering
SEK
58 %
EUR
30 %
NOK
7 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden ... Läs mer

Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online