Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2023

Fondens värde (M€)
90,5
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
ADDvise (SE)
5,4 %
Tobii Dynavox (SE)
4,5 %
Concentric (SE)
4,3 %
Hanza Holding (SE)
4,0 %
Pihlajalinna (FI)
3,8 %
Sverige
56 %
Finland
31 %
Norge
7 %
Danmark
3 %
Kassa
3 %
Avkastning
1 mån
-5,9 %
3 mån
-9,1 %
6 mån
-15,6 %
YTD
-7,0 %
1 år
-11,7 %
3 år
0,5 %
5 år
13,4 %
10 år
82,5 %
från start (29.8.2006)
245,7 %
från start p.a.
7,6 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
32 %
Informationsteknik
26 %
Hälsovård
18 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
15 %
Dagligvaror
5 %
Finans
1 %
Övriga
3 %
10 största innehav
ADDvise (SE)
5,4 %
Tobii Dynavox (SE)
4,5 %
Concentric (SE)
4,3 %
Hanza Holding (SE)
4,0 %
Pihlajalinna (FI)
3,8 %
Proact IT (SE)
3,5 %
Nederman Holding (SE)
3,5 %
Kamux (FI)
3,4 %
Gofore (FI)
3,2 %
Musti Group (FI)
3,2 %
Landsfördelning
Sverige
56 %
Finland
31 %
Norge
7 %
Danmark
3 %
Kassa
3 %
Valutaexponering
SEK
56 %
EUR
34 %
NOK
7 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Fondita Finland Micro Cap – En mycket stark utveckling i en utmanande marknad

Fonditas Finland Micro Cap fond har haft en imponerande utveckling under 2023. Detta trots att marknaden har varit utmanande, främst på grund ... Läs mer

Nordic Ecolabeling (The Nordic Swan Ecolabel) besökte Fondita som en del av processen att förnya miljömärkningen

Förra veckan besökte ESG-specialist Daniel Hammarstedt från Nordisk Miljömärkning oss för att utföra en revision på vår märkta fond, Fondita Sustainable Europe, ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online