Fondita Nordic Micro Cap

Morningstar Rating™

De lokala minstingarna som vill ut i världen!

Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.07.2022

Fondens värde (M€)
120,9
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Hexatronic Group
6,8 %
Concentric
4,7 %
Proact IT
4,1 %
Nederman Holding
3,7 %
Pihlajalinna
3,7 %
Sverige
54 %
Finland
32 %
Norge
6 %
Danmark
3 %
Avkastning
1 mån
10,7 %
3 mån
-3,7 %
6 mån
-14,6 %
YTD
-25,0 %
1 år
-19,2 %
3 år
53,3 %
5 år
25,6 %
10 år
186,2 %
från start (29.8.2006)
325,7 %
från start p.a.
9,5 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
38 %
Informationsteknik
20 %
Hälsovård
17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
11 %
Dagligvaror
4 %
Material
2 %
Finans
2 %
Kommunikationstjänster
2 %
Kassa
5 %
10 största innehav
Hexatronic Group
6,8 %
Concentric
4,7 %
Proact IT
4,1 %
Nederman Holding
3,7 %
Pihlajalinna
3,7 %
Tobii
3,5 %
Cavotec
3,5 %
Novo Nordisk
3,3 %
ADDvise Group
3,2 %
Sdiptech
3,0 %
Landsfördelning
Sverige
54 %
Finland
32 %
Norge
6 %
Danmark
3 %
Valutaexponering
SEK
54 %
EUR
32 %
NOK
6 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online