Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.6.2024

Fondens värde (M€)
109,34
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Envipco (NO)
5,1 %
Proact IT (SE)
5,0 %
Tobii Dynavox (SE)
4,5 %
Bittium (FI)
4,1 %
Concentric (SE)
3,9 %
Sverige
60 %
Finland
23 %
Norge
11 %
Danmark
3 %
Kassa
3 %
Avkastning
1 mån
-1,0 %
3 mån
6,5 %
6 mån
7,5 %
YTD
7,5 %
1 år
12,3 %
3 år
-15,1 %
5 år
47,6 %
10 år
82,8 %
från start (29.8.2006)
316,4 %
från start p.a.
8,3 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
33 %
Informationsteknik
30 %
Hälsovård
18 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Dagligvaror
4 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Envipco (NO)
5,1 %
Proact IT (SE)
5,0 %
Tobii Dynavox (SE)
4,5 %
Bittium (FI)
4,1 %
Concentric (SE)
3,9 %
Nederman (SE)
3,3 %
Detection Technology (FI)
3,3 %
Hanza (SE)
3,2 %
Mildef Group (SE)
3,2 %
Cavotec (SE)
3,2 %
Landsfördelning
Sverige
60 %
Finland
23 %
Norge
11 %
Danmark
3 %
Kassa
3 %
Valutaexponering
SEK
60 %
EUR
26 %
NOK
11 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Omsorgsfullt utförande av uppdrag

Fondita har dokumenterade förfaranden för att iaktta vederbörlig aktsamhet i fondverksamheten och att placeringsfondens order ska nå bästa möjliga resultat. Placeringsfondens order ... Läs mer

Fonditas årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2023

Fonditas engelskspråkiga hållbarhetsrapport för 2023 har publicerats och hittas här. När vi ser tillbaka på 2023 hade vi ett händelserikt år. I ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online