Fondita European Small Cap

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
51,25
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Verbio (DE)
5,0 %
Hexatronic Group AB (SE)
4,9 %
Lagercrantz (SE)
4,7 %
Dermapharm Holding (DE)
4,6 %
All for One Group (DE)
4,3 %
Tyskland
29 %
Sverige
15 %
Schweiz
15 %
Italien
6 %
Nederländerna
6 %
Avkastning
1 mån
5,0 %
3 mån
-14,4 %
6 mån
-19,4 %
YTD
-32,4 %
1 år
-29,5 %
3 år
-1,0 %
5 år
-3,7 %
10 år
97,4 %
från start (19.5.2009)
246,4 %
från start p.a.
9,7 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
30 %
Informationsteknik
26 %
Hälsovård
20 %
Material
8 %
Kraftlösningar
6 %
Energi
5 %
Other
6 %
10 största innehav
Verbio (DE)
5,0 %
Hexatronic Group AB (SE)
4,9 %
Lagercrantz (SE)
4,7 %
Dermapharm Holding (DE)
4,6 %
All for One Group (DE)
4,3 %
Huber & Suhner (CH)
4,1 %
Siegfried Holding (DE)
4,0 %
Zehnder Group (CH)
3,9 %
Kontron (AT)
3,9 %
Laboratorios Farma Rovi (ES)
3,8 %
Landsfördelning
Tyskland
29 %
Sverige
15 %
Schweiz
15 %
Italien
6 %
Nederländerna
6 %
Österrike
5 %
Other
25 %
Valutaexponering
EUR
60 %
SEK
15 %
CHF
15 %
GBP
5 %
NOK
4 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe uppfyller Svanenmärkningens nya striktare hållbarhetskrav

Fonden Fondita Sustainable Europe erhöll Svanenmärket, Nordens officiella miljömärkning, som en av de första finska aktiefonderna i oktober 2020. Tidigare i år ... Läs mer

Fondita förstärker sitt arbete inom ansvarsfullt investerande som investerar-undertecknare av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online