Fondita European Small Cap

Morningstar Rating™

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.07.2022

Fondens värde (M€)
61,1
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Hexatronic Group AB (SE)
6,1 %
Dermapharm Holding (DE)
5,3 %
Siegfried Holding (DE)
4,9 %
Lagercrantz (SE)
4,7 %
All for One Group (DE)
4,5 %
Tyskland
33 %
Sverige
15 %
Schweiz
15 %
Italien
6 %
Nederländerna
6 %
Avkastning
1 mån
14,1 %
3 mån
-5,9 %
6 mån
-9,1 %
YTD
-21,1 %
1 år
-10,2 %
3 år
15,6 %
5 år
16,0 %
10 år
140,1 %
från start (19.5.2009)
304,6 %
från start p.a.
11,2 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
32 %
Informationsteknik
24 %
Hälsovård
21 %
Material
7 %
Kraftlösningar
6 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
4 %
Energi
3 %
Fastighet
1 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Hexatronic Group AB (SE)
6,1 %
Dermapharm Holding (DE)
5,3 %
Siegfried Holding (DE)
4,9 %
Lagercrantz (SE)
4,7 %
All for One Group (DE)
4,5 %
Adesso (DE)
3,9 %
Borregaard (NO)
3,8 %
Zehnder Group (CH)
3,7 %
Reply (IT)
3,6 %
Vetoquinol (FR)
3,4 %
Landsfördelning
Tyskland
33 %
Sverige
15 %
Schweiz
15 %
Italien
6 %
Nederländerna
6 %
Storbritannien
4 %
Norge
4 %
Frankrike
3 %
Spanien
3 %
Portugal
2 %
Danmark
2 %
Belgien
2 %
Österrike
1 %
Valutaexponering
EUR
57 %
CHF
15 %
SEK
15 %
NOK
4 %
GBP
4 %
DKK
2 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta ... Läs mer

Fondita Healthcare vinnare i Lipper Europe!

Fondanalysbolaget Lipper Europe har utsett vinnarna i sin årliga rankning av placeringsfonder. Fondita Healthcare vann i sin kategori ”Equity Sector Healthcare” och ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online