Fondita European Small Cap

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Våra fonder
Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2023

Fondens värde (M€)
42,1
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Bufab (SE)
4,5 %
Kontron (AT)
4,5 %
All for One Group (DE)
4,3 %
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,3 %
Dermapharm Holding (DE)
4,1 %
Tyskland
22 %
Sverige
19 %
Schweiz
13 %
Storbritannien
6 %
Italien
8 %
Avkastning
1 mån
-8,6 %
3 mån
-19,3 %
6 mån
-21,0 %
YTD
-17,7 %
1 år
-16,8 %
3 år
-8,6 %
5 år
-10,0 %
10 år
26,7 %
från start (19.5.2009)
188,3 %
från start p.a.
7,6 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
29 %
Industrivaror och -tjänster
29 %
Hälsovård
20 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
7 %
Material
6 %
Övriga
5 %
Finans
3 %
10 största innehav
Bufab (SE)
4,5 %
Kontron (AT)
4,5 %
All for One Group (DE)
4,3 %
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,3 %
Dermapharm Holding (DE)
4,1 %
Borregaard (NO)
4,1 %
Siegfried Holding (DE)
4,0 %
Discoverie Group (GB)
3,5 %
Mandatum Holding (FI)
3,3 %
Zehnder Group (CH)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
22 %
Sverige
19 %
Schweiz
13 %
Storbritannien
6 %
Italien
8 %
Norge
6 %
Övriga
26 %
Valutaexponering
EUR
53 %
SEK
19 %
CHF
13 %
GBP
6 %
NOK
6 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Fondita Healthcare – första hälsovårdsfonden i Finland med högsta SFDR-hållbarhetsklassificeringen, Artikel 9 

Fonditas globala aktivt förvaltade hälsovårdsfond, Fondita Healthcare, klassificeras per den 1.11.2023 som en Artikel 9 fond (tidigare Artikel 8). Enligt EU:s reglering ... Läs mer

Fondita Sustainable Europe vinner FN:s ”Global Sustainable Fund” pris för 2023

Vi är mycket glada över nyheten att Fondita Sustainable Europe fonden valdes ut som en av fyra likvärdiga vinnare av FN:s ”Global ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online