Fondita European Small Cap

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

28.2.2023

Fondens värde (M€)
55,1
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Zehnder Group (CH)
4,9 %
Kontron (AT)
4,7 %
Siegfried Holding (DE)
4,6 %
All for One Group (DE)
4,5 %
Adesso (DE)
4,3 %
Tyskland
27 %
Sverige
16 %
Schweiz
16 %
Italien
7 %
Nederländerna
6 %
Avkastning
1 mån
0,7 %
3 mån
2,5 %
6 mån
1,1 %
YTD
7,1 %
1 år
-13,8 %
3 år
11,3 %
5 år
6,6 %
10 år
89,8 %
från start (19.5.2009)
275,2 %
från start p.a.
10,1 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
37 %
Informationsteknik
27 %
Hälsovård
16 %
Material
9 %
Kraftlösningar
5 %
Energi
2 %
Other
4 %
10 största innehav
Zehnder Group (CH)
4,9 %
Kontron (AT)
4,7 %
Siegfried Holding (DE)
4,6 %
All for One Group (DE)
4,5 %
Adesso (DE)
4,3 %
Borregaard (NO)
3,9 %
Discoverie Group (GB)
3,7 %
Reply (IT)
3,5 %
Befesa (DE)
3,4 %
Dermapharm Holding (DE)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
27 %
Sverige
16 %
Schweiz
16 %
Italien
7 %
Nederländerna
6 %
Österrike
5 %
Other
24 %
Valutaexponering
EUR
57 %
SEK
16 %
CHF
16 %
GBP
5 %
NOK
4 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden ... Läs mer

Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online