Fondita European Small Cap

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Våra fonder
Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2024

Fondens värde (M€)
51,1
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,9 %
Borregaard (NO)
4,0 %
Siegfried Holding (DE)
4,0 %
All For One Group (DE)
3,8 %
Kontron (AT)
3,5 %
Tyskland
21 %
Sverige
18 %
Schweiz
13 %
Norge
7 %
Österrike
6 %
Avkastning
1 mån
-3,4 %
3 mån
-0,5 %
6 mån
23,2 %
YTD
-1,9 %
1 år
-2,6 %
3 år
-14,4 %
5 år
-0,9 %
10 år
46,6 %
från start (19.5.2009)
255,2 %
från start p.a.
8,9 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
30 %
Industrivaror och -tjänster
29 %
Hälsovård
17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
7 %
Material
7 %
Finans
3 %
Övriga
8 %
10 största innehav
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,9 %
Borregaard (NO)
4,0 %
Siegfried Holding (DE)
4,0 %
All For One Group (DE)
3,8 %
Kontron (AT)
3,5 %
Bufab (SE)
3,5 %
Kardex (CH)
3,4 %
AFRY (SE)
3,4 %
Jenoptik (DE)
3,4 %
Adesso (SE)
3,4 %
Landsfördelning
Tyskland
21 %
Sverige
18 %
Schweiz
13 %
Norge
7 %
Österrike
6 %
Finland
6 %
Övriga
30 %
Valutaexponering
EUR
57 %
SEK
18 %
CHF
13 %
NOK
7 %
GBP
3 %
DKK
3 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Fonditas årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2023

Fonditas engelskspråkiga hållbarhetsrapport för 2023 har publicerats och hittas här. När vi ser tillbaka på 2023 hade vi ett händelserikt år. I ... Läs mer

Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online