Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsrisker

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Hållbarhetsrisker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. För att vi i våra fonder ska kunna vara medvetna om dessa risker tar vi med denna aspekt i våra investeringsbeslut. 

Fondita undviker sektorer som enligt oss sammankopplas med hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv. Risken är hög att det inom dessa verksamheter uppstår hårdare reglering, beskattning och ökat politiskt motstånd. Även den allmänna opinionen tenderar att bli mera negativ mot dessa verksamheter. Allt detta gör att bolagen inom dessa sektorer agerar i en osäker och ogynnsam omgivning. Därtill kan dessa verksamheter lätt anses som tveksamma ur ett etiskt perspektiv. De sektorer som vi inte placerar i är tobak, vapen, vuxenunderhållning, fossilt bränsle (förutom bolag som genomgår en transformering mot förnybar energi), uran, kol, genmanipulering, cannabis och snabblån. Beroende på fond exkluderas därtill alkohol, kommersiell spelverksamhet, kärnkraft och fossilt bränsle (oberoende av en eventuell transformering mot förnybart). Exkluderingen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa branscher (>5 % av omsättningen) eller som är underleverantörer till dessa branscher (>5 % av omsättningen). Vi undviker även bolag som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online