Fondita osallistuu CDP:n Non-Disclosure kampanjaan 2023

Osana rahastojen hiilineutraaliuteen sekä vastuullisuustyöhömme liittyviä päämääriämme, olemme CDP Capital Markets- allekirjoittajina toimineet pääallekirjoittajina vaikuttavuuskampanjassa, jonka tarkoituksena on kannustaa 12 omistuksiimme lukeutuvaa yritystä raportoimaan CDP:n ilmasto-, vesi- ja metsäkyselyyn sillä laajuudella mikä yritysten toimiala huomioiden on relevanttia.

Toimeksianto koostui CDP:n laatimasta, kampanjaan osallistuvien 275 rahoitusalan yrityksen ja instituution allekirjoittamasta kirjeestä, jossa pyydettiin yrityksiä julkaisemaan CDP- relevantit tiedot. Fonditan vastuulla toimeksiannossa oli kontaktoida nimetyt 12 yritystä ja toimittaa näille kirje. Lisätietoja kampanjasta löytyy CDP:n kotisivuilta.

Raportoinnin määräaika on heinäkuun lopussa, ja aikomuksemme on olla yhteydessä yrityksiin toistamiseen elokuussa.  . Odotamme innolla nähdäksemme, olemmeko onnistuneet rohkaisemaan yrityksiä raportoinnin laadun parantamiseen maailmanlaajuisen sijoittajakunnan hyväksi.  Jotta pystyttäisiin laatimaan laadukkaita yrityskohtaisia ESG- arvioita, on luotettavan tiedon merkitys varainhoitajille ja sijoittajille erittäin tärkeä.

Fonditalla on pitkä historia vastuullisesta sijoittamisesta, ja olemme sitoutuneet työskentelemään avoimemman sijoitusympäristön eteen, jossa tiedonsaanti on läpinäkyvämpää. Tämä auttaa meitä ja muita sijoittajia hankkimaan vertailukelpoista ja laadukasta tietoa liitettäväksi analyyseihimme. Lisäksi uskomme vakaasti siihen, että yritysten julkaisemat tiedot lisäävät tietoisuutta ympäristövaikutuksista, joihin ne voivat sitten itse keskittyä ja parantaa läpinäkyvän prosessin avulla.

CDP Capital Marketsin allekirjoittajana aiomme osallistua mahdollisimman laajasti vaikuttamistoimiin. Vaikuttamistoimenpiteemme CDP:n kautta yhteistyössä muiden allekirjoittajien kanssa johtaa mittavampiin tuloksiin globaalilla tasolla.  Mikäli yritykset päättävät parantaa raportointiaan, on tuloksena vertailukelpoisen datan saatavuuden paraneminen maailmanlaajuisesti.

Seuraava kampanja, johon aiomme osallistua, on Science-Based Targets -kampanja yhdessä CDP:n kanssa. Kampanja tarjoaa allekirjoittajille tilaisuuden olla avainasemassa nopeuttamassa SBTi:n ilmastotavoitteiden toimeenpanoa yksityisellä sektorilla.

Erik Wikström, ESG Specialist

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online