Fondita Finland Micro Cap – Erittäin vahva kehitys haastavilla markkinoilla

Fondita Finland Micro Cap -rahaston kehitys vuonna 2023 on tähän mennessä ollut erittäin vakuuttava, vaikka markkinatilanne on ollut haastava lähinnä inflaatiohuolien ja lisääntyvien geopoliittisten jännitteiden vuoksi. Micro cap -osakkeet ovat yleisesti viimeisten kahden vuoden aikana pärjänneet merkittävästi heikommin kuin isot yhtiöt niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Lisäksi Suomen osakemarkkinat ovat olleet Euroopan heikoiten pärjänneiden osakemarkkinoiden joukossa tänä vuonna.

Pienyritykset, joihin liittyy suurempia kasvuodotuksia, ovat yleensä paljon herkempiä sijoittajien yleisen riskinottohalukkuuden sekä korkotason muutoksille. Tänä vuonna olemme nähneet sekä korkojen nousua että sijoittajien riskinottohalukkuuden laskua. Sitä suuremmalla syyllä voimme olla tyytyväisiä siihen, miten Fondita Finland Micro Cap -rahasto on kehittynyt.

Viime vuoden kesäkuussa muutimme rahaston strategiaa suomalaisesta all cap -rahastosta puhtaasti suomalaisiin micro cap -yhtiöihin keskittyväksi rahastoksi. Tämä oli ehdottomasti oikea päätös, ja se on tähän mennessä johtanut selvästi parempaan tuottoon sijoittajillemme. Syy rahaston fokuksen muuttamiseen oli se, että halusimme keskittyä pieniin suomalaisiin yhtiöihin, joilla on hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Näillä yrityksillä on monesti mielenkiintoinen ja kilpailukykyinen tuote tai palvelu ja ne ovat juuri kansainväistymässä. Fonditalla on 25 vuoden kokemus micro cap -sijoittamisesta, ja tätä kokemusta haluamme hyödyntää myös Suomen osakemarkkinoilla.

Fondita Finland Micro Cap -rahasto on tuottanut vuoden 2023 aikana 4,01 % (per 20.9.2023), mikä on 7,85 % paremmin kuin epävirallinen vertailuindeksi MSCI Finland Micro Cap -indeksi, joka vastaavana ajankohtana on laskenut 3,84 %. Tämän merkittävän ylituoton seurauksena kuulumme Suomen (ja Pohjoismaiden) small/micro cap -vertailuryhmän parhaiden rahastojen joukkoon vuoden 2023 vertailussa.

Uskomme, että rahastolla on erittäin hyvät näkymät pitkällä aikavälillä. Micro cap -osakkeet omaisuusluokkana on edelleen paineen alla, mutta arvostuskertoimet näyttävät houkuttelevilta odotettuun kasvuun nähden. Kun markkinoiden riskinottohalukkuus palautuu, uskomme niin oman rahastomme kuin micro cap -osakkeiden menestyvän tuottokehityksen jatkuvan.

Marcus Björkstén
Salkunhoitaja

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online