Fondita Sustainable Europe rahasto voittaa YK:n ”Global Sustainable Fund” -palkinnon 2023

Olemme erittäin iloisia voidessamme ilmoittaa, että Fondita Sustainable Europe -rahasto valittiin yhdeksi neljästä tasavertaisesta voittajasta YK:n Global Sustainable Fund Award 2023 -palkinnon saajaksi. ”YK:n rahastopalkinto, jonka teemana on ilmastosijoitukset, antaa tunnustusta sellaisten globaalien osakerahastojen saavutuksille ja vaikutuksille, jotka ovat omistautuneet sijoittamaan ilmaston ja ympäristön suojeluun”, todetaan UNCTAD:in lausunnossa.

Voittajat valittiin yhteensä 3 800 osakerahaston joukosta, jotka täyttivät erityiset kestävyyskriteerit ja olivat siten ylipäätänsä varteenotettavia vaihtoehtoja. Lopullisen päätöksen voittajista teki riippumaton valintalautakunta, apunaan vielä laajemmat kestävyyteen liittyvät tiedot valituista rahastoista.

Prosessissa otettiin huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

– Ilmastokestävyys tai yhteensopivuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) kanssa

– Rahaston sijoitusten painotus tärkeille SDG- sektoreille

– ESG-kriteerien ja SDG:n soveltamisen säännönmukaisuus rahaston sijoitusprosessissa.

– Sijoitustoiminnan ilmastofokuksen ilmeisyys

– Kestävän kehityksen läpinäkyvyyden laadun arviointi

– Muut UNCTAD:in määrittämät merkitykselliset määrälliset tai laadulliset tiedot liittyen kestävään kehitykseen

– ESG-luokitus

– Rahaston tuotto

Tämä on tärkeä tunnustus, joka vahvistaa jälleen kerran Fondita Sustainable Europe -rahaston terävän fokuksen sijoituksiin, jotka tarjoavat ilmasto- ja ympäristöälykkäitä ratkaisuja. Se osoittaa myös, että Fonditan sijoitusprosessiin integroidut kestävän kehityksen parametrit tuottavat tavoittelemamme kestävän kehityksen profiilin rahastoillemme. Tavoitteenamme on olla eturintamassa kestävässä sijoittamisessa. Palkinto on osoitus siitä, että olemme tällä saralla onnistuneet.

”Kestävästi sijoittavat rahastot ottavat kestävyyteen liittyvät näkökohdat huomioon sijoitusprosessissa. Näistä rahastoista on tullut tärkeitä välineitä, joiden avulla voidaan kanavoida kipeästi kaivattua pääomaa aloille, jotka ovat kriittisiä kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.”

-Rebeca Grynspan, UNCTAD:in Pääsihteeri

Marcus Björkstén
Salkunhoitaja

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online