Fondita Healthcare – Suomen ensimmäinen terveydenhuoltorahasto korkeimmalla, Artikla 9 -kestävyysluokituksella (SFDR)

Fonditan globaali, aktiivisesti hallinnoitu terveydenhuoltorahasto Fondita Healthcare luokitellaan 1.11.2023 alkaen Artikla 9 -rahastoksi (ennen Artikla 8). EU:n kestävää rahoitusta koskevan asetuksen mukaan Artikla 9 -rahastojen ensisijaisena tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen sekä ympäristö- että yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

Fondita Healthcare -rahaston päätavoitteena on sijoittaa yrityksiin, jotka parantavat terveyttä ja hyvinvointia sekä edistävät tasa-arvoa niin terveydenhuollon saatavuudessa kuin yritysten omassa liiketoiminnassa.

Rahaston omistukset ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, ensisijaisesti tavoitellen terveyden ja hyvinvoinnin parantamista (SDG 3) sekä sukupuolten tasa-arvoa (SDG 5).

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka vastaavat nykyisiin ja tyydyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin ja mahdollistavat lääkkeiden ja sairaanhoidon saatavuutta. Tämä saavutetaan sijoittamalla yrityksiin, jotka toimivat lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden, instrumenttien ja tarvikkeiden sekä diagnostiikka- että terveydenhuoltopalvelujen toimialalla, innovaation, tuotannon ja jakelun piirissä. Liiketoiminnallisesti yritysten on toimittava vastuullisesti.  

Yritysten on liiketoiminallisesti meneteltävä vastuullisesti huomioiden sekä yhteiskuntavastuu että ympäristövastuu. Omistukset keskittyvät yhteiskuntavastuullisesti monimuotoisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon parantamiseen. Ympäristövastuullisuutta mitataan päästövähennystavoitteiden kautta, joissa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet vastaavat Fonditan allekirjoittamia tavoitteita Net Zero Asset Manager -aloitteessa.

Terveydenhuolto, joka on yksi kolmesta megatrendistä, joihin Fonditan teemarahastot sijoittavat,  on toimialana äärimmäisen mielenkiintoinen ja sen rakenteellinen kasvu luo hyviä sijoitusmahdollisuuksia.  

Väestön ikääntyminen sekä hyvinvoinnin lisääntyminen johtavat terveydenhuoltopalvelujen kysynnän kasvuun. Innovaatiot ja teknologiset edistysaskeleet parantavat hoitomenetelmiä ja luovat uusia tuotteita ja palveluita, mikä tukee toimialan kasvukuvaa.

Salkunhoitajat Janna Haahtela ja Markus Larsson

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online