Yritys, jolla on vahva orgaaninen kasvu

Kuva: Alfen

Yksi rahaston omistuksista, joka on vaikuttanut hyvin positiivisesti rahaston tuottoon, on Alfen. Alfen on alankomaalainen yritys, joka jakaa toimintansa kolmeen toimialaan. Yhtiö valmistaa sähköautojen latausasemia, kehittää ja myy erilaisia energian varastointiratkaisuja sekä kehittää ja myy ratkaisuja tehokkaaseen ja saumattomaan sähkönsiirtoon. Erityisesti latausasemaliiketoiminnan ja energian varastointiratkaisujen odotetaan antavan yhtiölle kokonaisuutena vahvaa kasvua tulevina vuosina, kun taas energiansiirtomarkkinoilla kasvuodotukset ovat hieman vaatimattomammat.

Sähköautojen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina Euroopassa, ja vuoteen 2030 mennessä Euroopassa ei todennäköisesti myydä juuri yhtään uutta autoa, joka ei olisi jollain tavalla ladattava. Näin luodaan valtava latausasemien verkosto, ja latausasemien määrän odotetaan kymmenkertaistuvan Euroopassa ennen vuotta 2030, minkä pitäisi johtaa mielenkiintoisiin markkinoihin Alfenille, jonka tavoitteena on olla alan johtava toimija. Myös erityyppisten energiavarastojen markkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti, koska uusiutuvan energian varastointitarve kasvaa merkittävästi.

Aurinko ei paista vuorokauden ympäri, eikä tuuli puhalla koko päivää, vaan voi olla jaksoja, jolloin kumpikaan ei toteudu. Tästä huolimatta tarvitaan mekanismeja, joilla sähkön saanti voidaan taata, ja kustannustehokas ja joustava energian varastointi on ratkaisu. Lisäksi Alfenin markkinoita tukevat poliittiset aloitteet ja säädökset, joiden tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä fossiilivapaaseen polttoaineeseen.

Alfenin kurssikehitys syyskuusta 2019 lähtien, jolloin rahasto teki ensimmäisen sijoituksensa yhtiöön:

Aikaväli: 01.09.2019-2.11.2021, lähde: Bloomberg. 

Alfenin kaltainen yritys ei tietenkään ole halpa, mutta toisaalta vain harvat yritykset toimivat markkinoilla, joilla 30–40 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu on mahdollinen. Tämän vuoksi riskitaso on ilmeisen korkea, sillä korkea arvostus ei jätä tilaa pettymyksille. Korkeasta arvostuksesta huolimatta yhtiö on mielestämme mielenkiintoinen sijoituskohde, ja se sopii täydellisesti Fondita Sustainable Europe -rahastoon.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online