Yritys, jolla on vahva orgaaninen kasvu

Bild: Alfen

Ett av innehaven i fonden som bidragit starkt positivt till fondens avkastning är Alfen. Alfen är ett nederländskt bolag som delar upp sin verksamhet i tre divisioner. Bolaget producerar laddningsstationer för elbilar, utvecklar och säljer olika energilagringslösningar samt utvecklar och säljer lösningar för att effektivt och smidigt överföra elektricitet. Det är framför allt laddningsstationsverksamheten samt energilagringslösningarna som förväntas ge bolaget som helhet en kraftig tillväxt de kommande åren, medan energiöverföringsmarknaden har något anspråkslösare tillväxtförväntningar.

Antalet elbilar förväntas växa kraftigt de kommande åren i Europa och 2030 säljs det sannolikt nästan inga nya bilar i Europa som inte på något sätt är laddbara. Detta kommer att medföra ett enormt nätverk av laddningsstationer och man förväntar sig att antalet laddningsstationer i Europa kommer att tiodubblas innan 2030, vilket torde leda till en spännande marknad för Alfen som siktar på att vara en ledande aktör i sektorn. Även marknaden för olika typer av energilagring förväntas växa kraftigt då det behovet att lagra förnybar energi ökar kraftigt.

Solen skiner inte dygnet runt och det blåser inte heller dygnet runt, det kan finnas perioder då det gör varken eller. Det kommer därmed att behövas mekanismer för att garantera eltillförsel trots det och då är kostnadseffektiv och flexibel energilagring lösningen. Marknaderna för Alfen stöds dessutom av politiska initiativ och regleringar som har målsättningar att försnabba transformeringen mot fossilfritt.

Kursgraf för Alfen sedan september 2019 då fonden gjorde sin första investering i bolaget:

Tidsperiod: 01.09.2019-2.11.2021, källa: Bloomberg. 

Ett bolag som Alfen är givetvis inte billigt men det är å andra sidan få bolag som befinner sig i en marknad som möjliggör organisk tillväxt på 30–40 % per år. I och med detta är risknivån givetvis hög eftersom den höga värderingen inte ger utrymme för några som helst besvikelser. Trots en hög värdering tycker vi att bolaget är en intressant investering och passar perfekt in i Fondita Sustainable Europe.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online