Fondita vahvistaa vastuullista sijoittamistaan perustamalla ESG-komitean  

Fonditan tavoitteena on jatkuva kehitystyö vastuullisen sijoittamisen saralla. Salkunhoitajat vastaavat päivittäisessä työssään vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta ja seuraa regulaatiovaatimuksia ja vastuullisuuteen liittyvä uutisvirtaa.   

Vastuullisen sijoittamisen kehitystyö on jatkuva prosessi. Muuttuvat regulaatio- ja raportointivaatimukset vaativat valppautta ja ajantasaista tietoa. Samanaikaisesti maailmanlaajuinen fokus kestävyyden ja vastuullisuuden ympärillä on kasvanut valtavasti, mikä mielestämme vaatii yhä laaja-alaisempaa asiantuntemusta sijoituspäätösten tueksi. Yrityksissä voi myös realisoitua jokin kestävyysriski, joka vaatii laajempaa tarkastelua.   

Tästä syystä Fondita perusti vuoden 2021 lopulla ESG-komitean, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 20.1.2022. Komitean tarkoituksena on kokoontua säännöllisesti ja kehittää Fonditan vastuullisen sijoittamisen työtä, huolehtia regulaation vaativan raportointitason ylläpitämisestä, ennakoida kestävän kehityksen trendejä ja muutoksia ja tarpeen vaatiessa keskustella normirikkomuksista tai muista yrityskohtaisista ESG-asioista. Komitea raportoi toiminnastaan Fondita rahastoyhtiön hallitukselle.   

Komiteassa toimii salkunhoidon ja myynnin edustajia, ESG-analyytikkomme sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Komitean ulkopuolisen jäsenen rooli on toimia sparraajana ja asiantuntevana keskustelukumppanina.  

Fonditalle oli tärkeää saada oman yhtiömme ulkopuolista, korkeatasoista asiantuntemusta ja kutsuimme KTT Hanna Silvolan yhteistyöhön kanssamme. Hannalla on laaja-alaista vastuullisen sijoittamisten osaamista. Hän toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Silvola on opettanut London School of Economicsissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa.  

”Rahoitusmarkkinat ovat vihreässä murroksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yliopistojen ja finanssisektorin yhteistyö on tärkeää, koska vastuullinen sijoittaminen ja siihen liittyvä regulaatio kehittyy valtavan nopeasti. Fonditan ESG-komitean ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä voin tuoda vastuulliseen sijoittamiseen havaintoja tieteen maailmasta” kommentoi Hanna Silvola.   

ESG-komitean jäsenet vuonna 2022  
Marcus Björkstén – salkunhoitaja  
Janna Haahtela – salkunhoitaja  
Isabelle Ramsay – ESG-analyytikko 
Hanna Silvola – asiantuntijajäsen  
Fredrik von Knorring – myynnin johtaja  

Alkukeväästä Fondita julkaisee ensimmäisen Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsauksen ja myös kotisivumme saavat täysin uuden ilmeen, missä vastuullinen sijoittaminen nousee omaksi tärkeäksi ja kattavaksi osa-alueeksi.   

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online