Fondita vahvistaa vastuullisen sijoittamisen työtään liittymällä sijoittaja-allekirjoittajana CDP:n ilmasto-, vesi ja metsäohjelmaan

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi genom CDP:s investerarinitiativ påverka och bidra till att allt fler företag och städer redovisar sin miljöpåverkan.

År 2022 publicerade nästan 22 000 organisationer sin miljöinformation genom CDP. En ökning med 38 procent jämfört med föregående år. Det finns styrka i investerarinitiativ och vi är glada att även Fondita kan vara med och bidra till att en alltmer transparent rapportering uppnås. Genom att rapportera och mäta miljöpåverkan blir allt fler företag medvetna om sitt eget miljöavtryck och kan därmed förbättra det.

Fonditas principer för ansvarsfulla investeringar inkluderar positiv screening (vissa teman gynnas), negativ screening (exkludering av vissa sektorer), integrering av ESG-risker och möjligheter i investeringsprocessen och agerande som en aktiv ägare.

Som ägare avspeglas aktivitet för oss specifikt via bolagsmöten. Om situationen kräver det kan vi även rösta på bolagsstämmor eller påverka via investerarinitiativ tillsammans med andra investerare.

Som aktiva, långsiktiga ägare är det naturligt för oss att ha en god dialog med våra portföljbolag. Vi uppmuntrar till ansvarsfull och hållbar verksamhet och transparens i rapportering. Faktorer relaterade till miljö, samhällsansvar och god förvaltningssed har stor inverkan på hur vi definierar möjligheter, ser risker och hur dessa påverkar företagets värdering.

Då vi nu tar del av CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram har vi möjligheten att påverka organisationer även utanför vårt eget placeringsuniversum och via investerarinitiativ kan vi uppmuntra företag att minska växthusgasutsläpp och skydda vattendrag samt skogar. Utöver detta ökar CDP:s högklassiga forskningsarbete också vårt kunnande kring klimat- och miljörelaterade frågor, vilket stöder beslutsprocessen för alltmer ansvarsfulla investeringsbeslut.

Fondita har vid sidan av CDP:s miljö-, vatten- och skogsprogram även tidigare undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), Net Zero Asset Manager initiativet samt FN:s företagsansvarsinitiativ Global Compact. Vi är även medlemmar i Finsif och Swesif som är aktiva nätverk inom ansvarsfullt investerande.

För mer information om CDP: www.cdp.net/en

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online