Fondita vahvistaa vastuullisen sijoittamisen työtään liittymällä sijoittaja-allekirjoittajana CDP:n ilmasto-, vesi ja metsäohjelmaan

Fondita on allekirjoituksellaan liittynyt CDP:n ilmasto-, vesi- ja metsäohjelmien tukijaksi. Liittymällä tämän voittoa tavoittelemattoman järjestön työn tukijaksi voimme sijoittaja-aloitteiden kautta vaikuttaa siihen, että yhä useampi yritys ja kaupunki raportoi ympäristövaikutuksistaan. 

Vuonna 2022 lähes 22.000 organisaatiota julkaisi ympäristötietonsa CDP:n kautta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 38 prosenttia. Sijoittaja-aloitteilla on voimaa ja olemme iloisia, että mekin voimme nyt olla suuremassa mittakaavassa vaikuttamassa yhä läpinäkyvämmän raportoinnin saavuttamiseksi. Raportoimalla ja mittaamalla ympäristövaikutuksia myös yhä useampi yritys on tietoinen omasta ympäristöjalanjäljestään ja voi sitä myös parantaa.

Fonditan vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin kuuluu positiivinen seulonta (tiettyjen teemojen suosiminen) ja negatiivinen seulonta (tiettyjen sektoreiden poissulkeminen), ESG riskien ja mahdollisuuksien integrointi sijoitusprosessissa sekä aktiivisena omistajana toimiminen.

Aktiivinen omistajuus Fonditan kokoiselle toimijalle tarkoittaa hyvien keskusteluyhteyksien ylläpitämistä salkkuyhtiöihin. Meille omistajina aktiivisuus toteutuu nimenomaan yritystapaamisissa. Pyrimme kannustamaan vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan sekä avoimuuteen näiden raportoinnissa. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvillä tekijöillä on suuri vaikutus siihen, miten määrittelemme mahdollisuudet, näemme riskit ja miten nämä vaikuttavat yhtiön arvostukseen.

Liittymällä nyt myös CDP:n ilmasto-, vesi- ja metsäohjelman tukijaksi pääsemme vaikuttamaan myös oman sijoitusuniversumimme ulkopuolisiin tahoihin ja voimme sijoittaja-aloitteiden kautta kannustaa yrityksiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Tämän lisäksi CDP:n vaikuttava työ tutkijana lisää myös meidän osaamistamme ilmastoasioissa, mikä mahdollistaa yhä vastuullisempien sijoituspäätösten tekemistä.

CDP:n lisäksi Fondita on myös YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) ja Net Zero Asset Manager -aloitteen allekirjoittaja sekä myös YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen allekirjoittaja. Tämän lisäksi olemme vastuullisen sijoittamisen verkoston Finsifin ja Swesifin jäsen.

Lisätietoa CDP:n toiminnasta: www.cdp.net/en

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online