Pienyhtiöiden käänteentekevä vuosi 2024?

Vuodesta 2023 muodostui yhdysvaltalaisten suuryhtiöiden osalta yleisesti ottaen hyvä vuosi jättiyritysten kehityksen vetämänä, kun taas pienyhtiöiden kehitys laahasi pahasti jäljessä. S&P 500 -indeksi eteni vuoden 2023 aikana 24 % seitsemän teknojätin (mm. Nvidia, Microsoft) vetämänä, siinä missä tasapainotettu S&P 500 -indeksi tuotti +11 % viime vuoden aikana. Eurooppalaisten ja pohjoismaisten suuryritysten tuotot olivat vastaavasti 14–15 %. Pienyhtiöille vuosi 2023 oli toinen perättäinen suhteellisen heikon kehityksen vuosi johtuen markkinoiden laskevasta riskinottohalukkuudesta. Sijoittajien vähentäessä riskiä salkuistaan johti tämä siihen, että pienimmät yhtiöt kärsivät eniten.

Pien- ja suuryhtiöiden välinen tuottoero viimeisen kahden vuoden ajalta on erittäin merkittävä suuryhtiöiden eduksi. Pohjoismaiset ja eurooppalaiset suuryhtiöt suoriutuivat melko ”tasapaksusti” tuottaen 4–5 %, kun taas pohjoismaiset pienyhtiöt laskivat 20 % ja mikroyhtiöt peräti 30 %. Vastaavat luvut Euroopassa pien- ja mikroyhtiöiden osalta olivat -14 % ja -26 %. Merkille pantavaa on, että arvostusmielessä pienyhtiöiden alennus Pohjoismaissa suuryhtiöihin nähden on kasvanut suurimmilleen yli 20 vuoteen, liikkuen tällä hetkellä 25–30 %:n tasoilla.

Myönteisessä talouskehitysympäristössä pienyhtiöt hinnoitellaan yleensä preemiolla suuryhtiöihin nähden. Pohjoismaiset pienyhtiöt olivat myyntipaineessa viime vuoden marraskuuhun asti, jolloin sijoittajien riskinottohalukkuus palasi takaisin laskevan inflaation ja korkotason saattelemana. Arvostuskuilun venyessä loppujen lopuksi liian leveäksi alkoi käänne, jonka seurauksena Fondita Nordic Small Cap palautui 30 % kahdessa kuukaudessa lokakuun jälkipuoliskolta vuoden loppuun kestävän ajanjakson aikana. Saman ajanjakson aikana suuryhtiöt ja pienyhtiöt nousivat keskimäärin 15 % ja 25 %. Pienyhtiöiden palautuminen korreloi voimakkaasti laskevan korkotason kanssa. Myös talouden suhdannevaihtelun näkökulmasta tarkasteltuna näyttäisi siltä, että pahin alkaa olla takana päin. 

Vaikka taloudessa on edelleen nähtävissä varastotasojen alentamista, ennustaa moni yritys paranevia näkymiä vuoden 2024 jälkimmäiselle puoliskolle. Mikäli korkotaso pysyy ruodussa eikä geopoliittisesti tapahdu suuria negatiivisia yllätyksiä, ovat edellytykset alkaneelle pienyhtiöiden elpymiselle olemassa vuodelle 2024.

Markus Larsson
Salkunhoitaja

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online