Fonditan vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2023

Fonditan englanninkielinen vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus vuodelle 2023 on nyt julkaistu ja se löytyy tästä.  

Vuosi 2023 oli tapahtumarikas monella osa-alueella, mutta loppujen lopuksi markkinatuotot osoittautuivat hyviksi, jopa erinomaiseksi joidenkin sektoreiden, kuten esimerkiksi teknologiasektorin osalta. 

Pienyhtiöt menestyivät edelleen tuottomielessä keskimääräistä heikommin, samoin kuin temaattisesti ympäristöosakkeet. Ympäristö- ja ilmastoälykkäitä ratkaisuja tarjoavat yritykset eivät olleet sijoittajien mieleen tänäkään vuonna, mikä on selvässä ristiriidassa vuoden aikana julkaistujen hälyttävien ilmastotilastojen kanssa. Vuonna 2023 raportoitiin ennätyslämpötiloista, kuivuudesta, tulvista ja muista sään ääri-ilmiöistä. 

Meille Fonditalla kaksi suurinta saavutusta vastuullisen sijoittamisen saralla olivat Fondita Healthcaren uudelleenluokittelu artikla 9 -rahastoksi ja Fondita Sustainable Europe rahaston voitto YK:n Global Sustainable Fund Award 2023 -kilpailussa.  

Salkunhoidossamme jatkoimme matkaamme kohti hiilineutraaleja rahastoja ja voimme jälleen todeta, että hiilijalanjälkemme jatkaa laskuaan ja on 57 % vertailumarkkinoitaan pienempi. 

Hiilijalanjälkemme laskeva trendi on tärkeä, sillä tavoittelemme 70 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä ja nettonollasalkkuja viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Sosiaalisen vastuun huomioimisessa keskitymme monimuotoisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon parantamiseen omistamissamme yhtiöissä. Yhtiötapaamisissa jatkamme keskustelua muun muassa siitä, mitä ilmastotekoja omistuksemme tekevät ja millaisia linjauksia on käytössä sosiaalisen tasa-arvon parantamiseksi.  

Aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen osalta Fondita osallistui CDP:n johtamaan laajaan yhteistyöhankkeeseen, eli CDP:n Non-disclosure-kampanjaan. Pääallekirjoittajina olimme yhteydessä 12 salkkuyhtiöön ja kannustimme heitä raportoimaan Ilmasto-, vesi- ja metsämoduuleissa. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että vaikuttamiskampanjamme tuloksena 3 yhtiötä päätti laajentaa ympäristöraportointiaan CDP:n kautta. 

Jatkoimme myös aktiivisena vastuullisuuden puolestapuhujana osallistumalla Finsifin järjestämiin tapahtumiin, käymällä keskusteluja omistustemme kanssa vastuullisuusaiheista ja pitämällä vierailevia luentoja vastuullisesta sijoittamisesta korkeakouluissa. ESG-vastaavamme valittiin myös Finsifin hallitukseen vuodelle 2024, mikä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamista vastuullisen sijoittamisen saralla samalla laajentaen omaa tietämystämme aiheesta. 

Vuoden 2023 aikana saavutimme YK:n PRI-arvosanaksi neljä tähteä kategoriassa noteeratuissa osakkeet. Tulos on osoitus siitä, että vastuullisen sijoittamisen periaatteemme, prosessimme ja menetelmämme ovat puheidemme mukaiset.  

Uskomme edelleen siihen, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit vaikuttavat yritysten taloudelliseen profiiliin. Näemme myös kestävästä kehityksestä ja ESG:stä kumpuavat mahdollisuudet. Me Fonditalla uskomme vakaasti, että yritysanalyysin yhdistäminen integroituun ESG-arviointiin antaa kokonaisvaltaisen kuvan yhtiön toiminnasta ja potentiaalista, jonka oletamme pitkällä aikavälillä tuottavan korkeampaa riskikorjattua tuottoa. Olennaisuusarvioinnin kautta voimme tunnistaa yritys- ja toimialakohtaisesti vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet ja riskit. 

Tietoisempi sijoituspäätös on parempi päätös, minkä vuoksi noudatamme vastuullisen sijoittamisen käytäntöjämme kaikissa rahastoissamme riippumatta rahaston SFDR-luokituksesta (artikla 8 tai 9) tai sille myönnetystä ympäristösertifikaatista.  

Tavoitteemme sijoittajina ei ole muuttunut. Tavoittelemme edelleen asiakkaillemme lisäarvoa tuottavaa pitkän aikavälin tuottoa kestävää kehitystä kunnioittaen.  

Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta sekä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Vaikka vuosiraportti on englanniksi, jatkamme mielellämme keskusteluja aiheesta myös laajemminkin niin suomeksi kuin ruotsiksi. Pidetään yhteyttä! 

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online