Isabelle Ramsay

Isabelle jobbar med fondernas hållbarhetsaspekter (ESG). Hon började på Fondita i januari 2020. Isabelle är ekonomie magister från Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Isabelle har även CESGA-certifikat.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online